K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2004

  1. Zarządzenie Nr 1/04 Wójta Gminy M a l c z y c e z dnia 5 stycznia 2004r. w sprawie upoważnienia Sekretarz Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - więcej załącznik


  2. Zarządzenie Nr 2/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 stycznia 2004 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji w zakresie spraw unormowanych ordynacją podatkową - więcej załącznik


  3. Zarządzenie Nr 3/04 Wójta Gminy Malczycez dnia 15 stycznia 2004r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  4. Zarządzenie Nr 4/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  5. Zarządzenie Nr 5/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnegoNr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce    przy  ul. 1-go Maja 27 a - więcej załącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 7  położonego  we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 6 - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Nr 7/04  Wójta Gminy Malczyce z  dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż loklau mieszkalnego Nr 2  położonego we wsi i gminie Malczyce    przy ul. Sienkiewicza - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 lutego 2004 r. w  sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 9 - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/04 z dnia 11 lutego 2004  Wójta Gminy Malczyce na rok 2004 oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie - więcej załącznik


  11. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/04 z dnia 11 lutego 2004 Wójta Gminy Malczyce układ wykonwaczy budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  12. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/04 z dnia 11 lutego 2004 Wójta Gminy Malczyce plan finansowy zadań zleconych admiistracji  rządowej w układzie wykonwaczy na rok 2004 - więcej załącznik


  13. Zarządzenie Nr 11/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 3 - więcej załącznik


  14. Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 4 - więcej załącznik


  15. Zarządzenie Nr 13/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 19 - więcej załącznik


  16. Zarządzenie Nr 14/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 11 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 1 - więcej załącznik


  17. Zarządzenie Nr 15/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 lutego 2004 r., w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - więcej załącznik


  18. Zarządzenie Nr 16/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Polnej 4 - więcej załącznik


  19. Zarządzenie Nr 17/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Szymanowie przy ul. Polnej 3 gmina Malczyce - więcej załącznik


  20. Zarządzenie Nr 18/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Szymanowie przy ul. Polnej 3 gmina Malczyce -  więcej załącznik


  21. Zarządzenie Nr 19/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza 2 - więcej załącznik


  22. Zarządzenie Nr 20/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 79 - więcej załącznik


  23. Zarządzenie Nr 21/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Ogrodowej 14 - więcej załącznik


  24. Zarządzenie Nr 22/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 marca 2004 r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 marca 2004 r - więcej załącznik


  25. Zarządzenie Nr 23/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności  lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 45 - więcej załącznik


  26. Zarządzenie Nr 24/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 15 - więcej załącznik


  27. Zarządzenie Nr 25/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 marca 2004 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  28. Zarządzenie Nr 26/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 9 - więcej załącznik


  29. Zarządzenie Nr 27/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 34 a - więcej załącznik 


  30. Zarządzenie Nr 28/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszklanego Nr 6 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 26 - więcej załącznik


  31. Zarządzenie Nr 29/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2004 r., w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - więcej załącznik


  32. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/04 z dnia 22 marca  2004 Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  33. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29/04 z dnia 22 marca  2004 Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  34. Zarządzenie Nr 30/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2004r., w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 marca 2004 r. - więcej załącznik


  35. Zarządzenie Nr 31/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 31 - więcej załącznik 


  36. Zarządzenie Nr 32/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta - więcej załącznik


  37. Zarządzenie Nr 33/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2004 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2003 więcej załącznik


  38. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/04 z dnia 29 marca  2004 Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  39. Zarządzenie Nr 34/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2004 r., w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 r. - więcej załącznik


  40. Zarządzenie Nr 35/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2004 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 dla instyctucji kultury "Gminnego Ośrodka Kultury" w Malczycach - więcej załącznik 


  41. Zarządzenie Nr 36/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2004 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  42. Zarządzenie Nr 37/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2004 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  43. Zarządzenie Nr 38/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 kwietnia 2004 r., w sprawie ustalenia procedur kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Malczycach - więcej załącznik


  44. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 kwietnia 2004 r. - więcej załącznik 


  45. Zarządzenie Nr 39/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 kwietnia 2004r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik


  46. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 kwietnia 2004 r. - więcej załącznik


  47. Zarządzenie Nr 40/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 kwietnia 2004 r., w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - więcej załącznik


  48. Zarządzenie Nr 41/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2004 r., w sprawie wyznaczenia w 2004 roku dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Malczyce w zamian za dni wolne od pracy (soboty), na które przypadają święta: 1 Maja-Święto Pracy i 25 grudnia-Boże Narodzenie - więcej załącznik 


  49. Zarządzenie Nr 42/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 16 - więcej załącznik


  50. Zarządzenie Nr 43/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Działkowej 1 - więcej załącznik


  51. Zarządzenie Nr 44/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 30 - więcej załącznik


  52. Zarządzenie Nr 45/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 9 - więcej załącznik


  53. Zarządzenie Nr 46/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego Nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Wąskiej 1 - więcej załącznik


  54. Zarządzenie Nr 47/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Kolonia Papiernii 11 - więcej załącznik


  55. Zarządzenie Nr 48/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Kolonia Cukrownii 23 - więcej załącznik


  56. Zarządzenie Nr 49/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2004 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - więcej załącznik


  57. Zarządzenie Nr 50/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2004 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - więcej załącznik


  58. Zarządzenie Nr 51/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 maja 2004 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości będących własnością Gminy Malczyce, stanowiących ogródki działkowe - więcej załącznik


  59. Zarządzenie Nr 52/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 maja 2004 r., w sprawie ustalenia służebności  gruntowej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/9 położonej w Malczycach, będącej własnością Gminy dla Cukrowni "Małoszyn" S.A. w Malczycach - więcej załącznik


  60. Zarządzenie Nr 53/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 maja 2004 r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. - więcej załącznik


  61. Zarządzenie Nr 54/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego Nr 2, połozonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza 14 - więcej załącznik


  62. Zarządzenie Nr 55/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  63. Zarządzenie Nr 56/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 46 - więcej załącznik


  64. Zarządzenie Nr 57/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2004 r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik 


  65. Zarządzenie Nr 58/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 czerwca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 -go Maja 34 a - więcej załącznik


  66. Zarządzenie Nr 59/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 czerwca 2004 r., w sprawie powołania horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego - więcej załącznik


  67. Zarządzenie Nr 60/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 czerwca 2004 r., w sprawie przeniesienia hipoteki  z nieruchomości niezabudowanej - więcej załącznik


  68. Zarządzenie Nr 61/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2004 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  69. Zarządzenie Nr 62/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2004 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  70. Zarządzenie Nr 63/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2004 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  71. Zarządzenie Nr 64/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2004 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  72. Zarządzenie Nr 65/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2004 r., w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Malczycach - więcej załącznik 


  73. Zarządzenie Nr 66/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2004 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  74. Zarządzenie Nr 67/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gmnie Malczyce przy ul. Traugutta 2 - więcej załącznik


  75. Zarządzenie Nr 68/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2004 r., w sprawie przekazania w trwały zarząd Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Malczycach, nieruchomosci zabudowanych budynkami szkół i przedszkola w miejscowościach, Dębice, Wilczków, Mazurowice, Malczyce - więcej załącznik 


  76. Zarządzenie Nr 69/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2004 r., w sprawie przeznazenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosći niezabudowanych położonych we wsi i gmnie Malczyce - więcej załącznik


  77. Zarządzenie Nr 70/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2004 r., w sprawie przeznazenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi i gmnie Malczyce - więcej załącznik


  78. Zarządzenie Nr 71/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 lipca 2004 r., w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 34 - więcej załącznik


  79. Zarządzenie Nr 72/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lipca 2004 r., w sprawie  szczegółowych zasad członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy - więcej załącznik


  80. Zarządzenie Nr 73/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 lipca 2004 r., w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza 1 - więcej załącznik


  81. Zarządzenie Nr 74/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 sierpnia 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 79 - więcej załącznik


  82. Zarządzenie Nr 75/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 sierpnia 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 79 - więcej załącznik


  83. Zarządzenie Nr 76/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 sierpnia 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Ogrodowej 2 - więcej załącznik


  84. Zarządzenie Nr 77/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 sierpnia 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 12 - więcej załącznik


  85. Zarządzenie Nr 78/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 sierpnia 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 16 - więcej załącznik


  86. Zarządzenie Nr 79/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia 2004 r., w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku - więcej załącznik


  87. Zarządzenie Nr 80/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia 2004 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik 


  88. Zarządzenie Nr 81/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 września 2004 r., w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budzetu gminy na 2005 rok. - więcej załącznik


  89. Zarządzenie Nr 82/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 września 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego  we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 3 - więcej załącznik 


  90. Zarządzenie Nr 83/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 września 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego  we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 11 - więcej załącznik 


  91. Zarządzenie Nr 84/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 września 2004 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  92. Zarządzenie Nr 85/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 września 2004 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  93. Zarządzenie Nr 86/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 września 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 8 - więcej załącznik


  94. Zarządzenie Nr 87/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 września 2004 r., w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Malczycach ul. Mickiewicza" współfinansowanej w ramach programu SAPARD ze środków Unii Europejskiej - więcej załącznik


  95. Zarządzenie Nr 88/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2004 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  96. Zarządzenie Nr 89/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 października 2004 r., w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w Malczycach w rejonie ulic: Sadowej, Różanej, Poprzecznej, Kolejowej, Spokojnej i części ulicy 1-go Maja z wpięciem do ulicy Działkowej współfinansowanej w ramach programu SAPARD ze środków Unii Europejskiej - więcej załącznik


  97. Zarządzenie Nr 90/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 października 2004 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/04 z 31 sierpnia 2004r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  98. Zarządzenie Nr 91/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 października 2004 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 - więcej załącznik


  99. Zarządzenie Nr 92/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 listopada  2004 r., w sprawie projektu Budzetu Gminy Malczyce na rok 2005 - więcej załącznik


  100. Zarządzenie Nr 93/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 listopada  2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie właśności i sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Dworcowej Nr 12 - więcej załącznik 


  101. Zarządzenie Nr 94/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 listopada  2004 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego, nieogrniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej  we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik 


  102. Zarządzenie Nr 95/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada  2004 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik 


  103. Zarządzenie Nr 96/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 grudnia  2004 r., wprowadzajace  instrukcje w sprawie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu  terroryzmu oraz wyznaczające osobę do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji - więcej załącznik


  104. Zarządzenie Nr 97/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 grudnia 2004 r., w sprawie powołania zadaniowego ds opracowania Strategii Rozwiązywnia Problemów Społecznych Gminy Malczyce na lata 2005-2010 - więcej załącznik 


  105. Zarządzenie Nr 98/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza 38 - więcej załącznik 


  106. Zarządzenie Nr 99/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik 


  107. Zarządzenie Nr 100/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 20 grudnia 2004 r., w sprawie powołania Komsji do spraw zniszczenia dokumentów z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 28.03.2004 r. - więcej załącznik 


  108. Zarządzenie Nr 101/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 20 grudnia 2004 r., w sprawie powołania Komsji do spraw zniszczenia dokumentów z wyborów  do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. - więcej załącznik 


  109. Zarządzenie Nr 102/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30 grudnia 2004 r., w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  110. Zarządzenie Nr 103/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 31 grudnia 2004 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - więcej załącznik


  111. Zarządzenie Nr 104/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 31 grudnia 2004 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  112. Zarządzenie Nr 105/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 31 grudnia 2004 r., w sprawie  ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych będączych własnością Gminy Malczyce - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 04.07.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 04.07.2016
  Dokument oglądany razy: 2748
Gmina Malczyce NIP: 9131501629