K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2008

  2008

  1. Zarządzenie nr 1/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 03 stycznia 2008 r., w sprawie zmian w budżetu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  2. Zarządzenie nr 2/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 08 stycznia 2008 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja numer 19 - więcej załącznik


  3. Zarządzenie nr 3/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2008 r.,  w sprawie odwołania upoważnień dla p. Bożeny Sikorskiej - więcej załącznik


  4. Zarządzenie nr 4/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia  5 lutego 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Kolonia Cukrowni Nr 23 - więcej załącznik


  5. Zarządzenie nr 5/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 lutego 2008 r., w sprawie upoważnienia Kierowika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


  6. Zarządzenie nr 6/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29  lutego 2008 w sprawie zmian budzetu Gminy na 2008 rok - więcej załącznik


  7. Zarządzenie nr 7/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29  lutego 2008  w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - więcej załącznik


  8. Zarządzenie nr 8/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 marca 2008 r.,  w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2007 rok - więcej załącznik

  opisówka do zarządzenia  - więcej załącznik

  załącznik nr 1,2,5,6 do sprawozdania  - więcej załącznik

  załącznik nr  3 do sprawozdania  - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do sprawozdania  - więcej załącznik

  sprawozdanie GOK  - więcej załącznik

  sprawozanie SPZOZ  - więcej załącznik


  9. Zarządzenie nr 9/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 marca 2008 r., w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - więcej załącznik


  10. Zarządzenie nr 10/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2008 r.,  w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok - więcej załącznik


  11. Zarządzenie nr 11/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2008 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok - więcej załącznik


  12. Zarządzenie nr 12/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 maja 2008 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008 - więcej załącznik


  13. Zarządzenie nr 13/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 maja 2008 r., w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego  w Malczycach - więcej załącznik


  14. Zarządzenie nr 14/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 maja 2008 r.,  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


  15. Zarządzenie nr 15/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2008 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008 - więcej załącznik


  16. Zarządzenie nr 16/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 czerwca 2008 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  17. Zarządzenie nr 17/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 czerwca 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 34 A - więcej załącznik


  18. Zarządzenie nr 18/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 czerwca 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Wąskiej nr 1 - więcej załącznik


  19. Zarządzenie nr 19/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 czerwca 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1a, położonego we wsi i gminie Malczyce  przy ul. Mickiewicza 16 - więcej załącznik


  20. Zarządzenie nr 20/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 czerwca 2008 r., w sprawie zniesienia współwłasności  nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Mazurowice gmina Malczyce - więcej załącznik


  21. Zarządzenie nr 21/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 czerwca 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 17 - więcej załącznik


  22. Zarządzenie nr 22/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 czerwca 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza 2 - więcej załącznik


  23. Zarządzenie nr 23/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 czerwca 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce ul. Działkowa 1 - więcej załącznik


  24. Zarządzenie  nr 24/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 czerwca 2008 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  zabudowanych położonych we wsie i gminie Malczyce - więcej załącznik


  25. Zarządzenie nr 25/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 czerwca 2008 r., w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chomiąża gmina Malczyce - więcej załącznik


  26. Zarządzenie nr 26/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 czerwca 2008 r.,  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  27. Zarządzenie nr 27/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 8 - więcej załącznik


  28. Zarządzenie nr 28/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 8 - więcej załącznik


  29. Zarządzenie nr 29/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 19 - więcej załącznik


  30. Zarządzenie nr 30/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego we wsi Wilczków, gmina Malczyce - więcej załącznik


  31. Zarządzenie nr 31/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia  2008 r., w sprawie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego  Nr  1  położonego we  wsi  Wilczków,  gmina Malczyce - więcej załącznik


  32. Zarządzenie nr 32/08 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 4 sierpnia 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Polnej nr 7 - więcej załącznik


  33. Zarządzenie nr 33/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 sierpnia 2008 r., w sprawie powołania  pełnomocnika  Wójta  ds. oświatowych - więcej załącznik


  34. Zarządzenie nr 34/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 sierpnia 2008 r.,  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - więcej załącznik


  35. Zarządzenie nr 35/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 sierpnia 2008 r., w sprawie przedłużenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I - półrocze 2008 - więcej załącznik

  sprawozdanie opisowe I półrocze 2008 - więcej załącznik


  36. Zarządzenie nr 36/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 sierpnia 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 56 - więcej załącznik


  37. Zarządzenie nr 37/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 sierpnia 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mazurowieckiej 14 - więcej załącznik


  38. Zarządzenie nr 38/08  Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 sierpnia 2008 r., w sprawie upoważnienia upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Malczycach - więcej załącznik


  39. Zarządzenie nr 39 /08 Wójta Gminy Malczyce z  dnia 29 sierpnia 2008 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik


  40. Zarządzenie nr 40/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2008 r., w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2008 - więcej załącznik


  41. Zarządzenie nr 41/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 października 2008 r., w sprawie powołania zespołu doradczo - opiniodawczego ds. stypendiom uczniom oraz dotacji dla organizacji pozarządowych - więcej załącznik


  42. Zarzązenie nr 42/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 października 2008 r., w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2008 - więcej załącznik


  43. Zarządzenie nr 43/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 października 2008 r., w sprawie  projektu budżetu Gminy Malczyce na rok 2008 - więcej załącznik


  44. Zarządzenie nr 44/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 listopada 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Kolonia Papierni nr 11 - więcej załącznik


  45. Zarządzenie nr 45/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 listopada 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza 1 - więcej załącznik


  46. Zarządzenie nr 46/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 listopada 2008 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  47. Zarządzenie nr 47/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta nr 22 - więcej załącznik


  48. Zarządzenie nr 48/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2008 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 r. - więcej załącznik


  49. Zarządzenie nr 49/08  Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 grudnia 2008 r., w sprawie ustalenia stawki bazowej najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy - więcej załącznik


  50. Zarządzenie nr 50/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 grudnia 2008 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  51. Zarządzenie nr 51/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 grudnia 2008 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - więcej załącznik


  52. Zarządzenie nr 52/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 grudnia 2008 r., w spawie wyceny należności wątpliwych - więcej załącznik


  53. Zarządzenie nr 53/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 grudnia 2008 r., w sprawie zminy Zarządzenia Wójta Gminy Malczyce Nr 54/05 z dnia 29 września 2005 r., w sprawie wprowadzenia w życie przyjętych ustaleń i przyjętych zasad rachunkowości w jednostce Urząd Gminy w Malczycach - więcej załącznik


  54. Zarządzenie nr 54/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2008 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok - więcej załącznik


  55. Zarządzenie nr 55/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2008 r., w sprawie zmian środków ochrony indywidualnej - więcej załącznik

  załącznik do zarządzenie nr 55/08 - więcej załącznik


  56. Zarządzenie nr 56/08 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2008 r., w sprawie wydatków strukturalnych - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 04.05.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 04.05.2016
  Dokument oglądany razy: 2695
Gmina Malczyce NIP: 9131501629