K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Urząd Stanu Cywilnego

   

   

                                              Urząd Stanu Cywilnego 
                                                    ul. Traugutta 15 
                                                 55 - 320 Malczyce 


                                              tel. 71/317 92 23 wew. 207
                                                 usc@malczyce.wroc.pl

   

  Zadania:

  • sporządzenie aktów stanu cywilnego, decyzji i   postanowień,
  • przyjmowanie oświadczeń,
  • rejestracja orzeczeń sądowych,
  • wykonywanie decyzji administracyjnych o zmianie imienia lub nazwiska,
  • organizowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego

  1. Przyjmowanie oświadczeń o:

  • wstąpieniu w związek małżeński,
  • uznaniu dziecka,
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • wyborze dla dziecka innego imienia niż wpisane w akcie urodzenia,
  • powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

  2. Rejestracja orzeczeń sądowych o:

  • zaprzestaniu lub ustaniu ojcostwa,
  • unieważnieniu uznania dziecka,
  • przysposobieniu,
  • unieważnieniu lub sprostowaniu aktu,
  • unieważnieniu małżeństwa lub jego rozwiązaniu przez rozwód,
  • uchylenie lub zmianie postanowienia o uznaniu za zmarłego lub stwierdzenia zgonu,
  • separacji.

    3. Wydawanie zaświadczeń:

  • o tym, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą (zaświadczenie o zdolności prawnej)
  • o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • o braku księgi aktu stanu cywilnego.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 05.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 05.03.2016
  Dokument oglądany razy: 5190
Gmina Malczyce NIP: 9131501629