K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2009

  1. Zarządzenie Wójta nr 1/09 z dnia 21 stycznia 2009 r., w sprawie zatwierdzenia planu dochodów zakładowego funduszu świadczeń  socjalnych - więcej załącznik


  2. Zarządzenie Wójta nr 2/09 z dnia 21 stycznia 2009 r., w sprawie ogłoszenie III przetrgu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  3. Zarządzenie Wójta nr 3/09 z dnia 21 stycznia 2009 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  4. Zarządzenie Wójta nr 4/09 z dnia 21 stycznia 2009 r., w sprawie ogłoszenia  II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  5. Zarządzenie Wójta nr 5/09 z dnia 21 stycznia 2009 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustengo nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej - więcej załącznik


  6. Zarządzenie Wójta nr 6/09 z dnia 21 stycznia 2009 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Wójta nr 7/09 z dnia 20 lutego 2009 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Malczycach - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Wójta nr 8/09 z dnia 26 lutego 2009 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza nr 10 - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Wójta nr 9/09 z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 3 - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Wójta nr 10/09 z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sportowej 3 - więcej załącznik


  11. Zarządzenie Wójta nr 11/09 z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości położonej w Malczycach przy ul. 1 Maja 56 - więcej załącznik


  12. Zarządzenie Wójta nr 12/09 z dnia 5 marca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta nr 8 - więcej załącznik


  13. Zarządzenie Wójta nr 13/09 z dnia 5 marca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza 2 - więcej załącznik


  14. Zarządzenie Wójta nr 14/09 z dnia 11 marca 2009 r., w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok - więcej załącznik

  sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 - więcej załącznik


  15. Zarządzenie Wójta nr 15/09 z dnia 18 marca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Dworcowej nr 12 - więcej załącznik


  16. Zarządzenie Wójta nr 16/09 z dnia 27 marca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza nr 9 - więcej załącznik


  17. Zarządzenie Wójta nr 17/09 z dnia 27 marca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta nr 6 - więcej załącznik


  18. Zarządzenie Wójta Nr 18/09 z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r., - więcej załącznik


  19. Zarządzenie Wójta Nr 19/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 13 - więcej załącznik


  20. Zarządzenie Wójta Nr 20/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


  21. Zarządzenie Nr 21/ 09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Kolonia Papierni nr 2 - więcej załącznik


  22. Zarządzenie Nr 22/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 47 - więcej załącznik


  23. Zarządzenie Nr 23/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r. - więcej załącznik


  24. Zarządzenie nr 24/09 Wójta Gminy Malczyc z dnia 18 maja 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż loklau mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 1 - więcej załącznik


  25. Zarządzenie nr 25/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 maja 29 maja 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r. - więcej załącznik


  26. Zarządzenie nr 26/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 czerwca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż loklau mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza nr 38 - więcej załącznik


  27. Zarządzenie nr 27/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 czerwca 2009 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  28. Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 czerwca 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r., - więcej załącznik


  29. Zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  30. Zarządzenie nr 30/09  Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Malczyce Regulaminu Pracy - więcej załącznik

   regulamin okresowej oceny pracowników - więcej załącznik


  31. Zarządzenie nr 31/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Malczyce Regulaminu Pracy - więcej załącznik

  regulamin okresowej oceny pracowników - więcej załącznik

  odwołanie od oceny okresowej - więcej załącznik


  32. Zarządzenie nr 32/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Malczyce Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik

  regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy - więcej załącznik


  33. Zarządzenie nr 33/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Malczyce - więcej załącznik


  34. Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2009 r. - więcej załącznik


  35. Zarządzenie nr 35/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok - więcej załącznik


  36. Zarządzenie nr 36/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaż y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Mazurowice gmina Malczyce - więcej załącznik


  37. Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2009 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego, nieogranicoznego na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Dworcowej 12 - więcej załącznik


  38. Zarządzenie nr 38/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 41 - więcej załącznik


  39. Zarządzenie nr 39/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2009 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu, ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  40. Zarządzenie nr 40/09  Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2009 r., w sprawie ogłoszenia kolejnego /IV/ przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  41. Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia III /kolejnego/ przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 47 - więcej załącznik


  42. Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 rok. - więcej załącznik

  załacznik  do zarzadzenia 42/09 - więcej załącznik

  załacznik nr 1 do zarzadzenie 42/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do zarządzenia 42/09 - więcej załącznik


  43. Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 lipca 2009 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy - więcej załącznik

  schemat organizacyjny urzędu gminy - więcej załącznik


  44. Zarządzenie nr 44/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 sierpnia 2009 r., w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2009 r., - więcej załącznik


  45. Zarządzenie nr 45/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 września 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości położonej w Malczycach przyul. Traugutta nr 2,4,6 - więcej załącznik


  46. Zarządzenie nr 46/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 września 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 9 - więcej załącznik


  47. Zarządzenie nr 47/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 września 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2009 - więcej załącznik


  48. Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 września 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszklanego nr 7, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 3 - więcej załącznik


  49. Zarządzenie  nr 49/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 września 2009 r., w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 9/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 lutego 2005 r., w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  50. Zarządzenie nr 50/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2009 r.,w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2009 - więcej załącznik


  51. Zarządzenie nr 51/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2009 r.,w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok - więcej załącznik


  52. Zarządzenie nr 52/09 Wójta gminy Malczyce z dnia 9 października 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 14 - więcej załącznik


  53. Zarządzenie nr 53/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 października 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 5a - więcej załącznik


  54. Zarządzenie nr 54/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 października 2009 r., w sprawie projektu  budżetu Gminy na rok 2010 - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do zarządzenie nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 5 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 6 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 7 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok  - więcej załącznik

  załącznik nr 8 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 9 do zarządzenie nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 10 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 11 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 12 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 13 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 14 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  mienie komunalne - więcej załącznik

  mienie komunalne opisówka - więcej załącznik

   projekt uchwały rady gminy w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik


  55. Zarządzenie nr 55/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 października 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2009 - więcej załącznik


  56. Zarządzenie nr 56/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 listopada 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 10 - więcej załącznik


  57. Zarządzenie nr 57/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 listopada 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 8 - więcej załącznik


  58. Zarządzenie nr 58/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 listopada 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Ogrodowej - więcej załącznik


  59. Zarządzenie nr 59/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 10, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 3 - więcej załącznik


  60. Zarządzenie nr 60/09 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 28 - więcej załącznik


  61. Zarządzenie nr 61/09 Wójt Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie  ogłoszenia III (kolejnego) przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Dworcowej 12 - więcej załącznik


  62. Zarządzenie nr 62/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie ogłoszenia IV (kolejnego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 47 - więcej załącznik


  63. Zarzazenie nr 63/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 grudnia 2009 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  64. Zarządzenie nr 64/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 grudnia 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonege we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 30 - więcej załącznik


  65. Zarządzenie nr 65/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 grudnia 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11, położonwego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 3 - więcej załącznik


  66. Zarządzenie nr 66/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 grudnia 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce ul. Mickiewicza nr 9 - więcej załącznik


  67. Zarządzenie nr 67/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 grudnia 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 9 - więcej załącznik


  68. Zarzązenie nr 68/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2009 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - więcej załącznik


  69. Zarządzenie nr 69/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2009 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok - więcej załącznik


  70. Zarządzenie nr 70/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2009 r., w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji przeklasyfikowania - wybrakowania i przekazania do utylizacji  sprzętu obrony cywilnej znajdującej się w magazynie obrony cywilnej Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik


  71. Zarządzenie nr 71/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnai 2009 r., zmieniające zarządzenie  Nr 09/08 Wójta Gminy Maczyce z dnia 20 marca 2008 r., w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 27.04.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 27.04.2016
  Dokument oglądany razy: 2660
Gmina Malczyce NIP: 9131501629