K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2014

  1. Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok - więcej załącznik 


  2. Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Mylnej 3 - więcej załącznik


  3. Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 marca  2014 r. w sprawie uzgodnienia prodecury rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik


  4. Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca  2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok - więcej załącznik

  opisówka - więcej załącznik

  Pełna wersja Zarządzenia znajduje się w Biurze Rady 


  5. Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 marca  2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca  2014 r. w sprawie zmiany w budżetu Gminy na 2014 rok - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca  2014 r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2014 rok - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca  2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 lipca 2012 r., w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Malczyce oraz dla Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/ 2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia  2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Malczycach, przy ul. 1-go Maja nr 26, gmina Malczyce - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok - więcej załącznik


  11. Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - więcej załącznik


  12. Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie  powołania operatorów Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - więcej załącznik


  13. Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie  powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - więcej załącznik


  14. Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


  15. Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie  zmiany zarządzenia nr 94/04 z dnia 2.12.2004 r., wprowadzającego instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu oraz wyznaczające osobę do współpracy z Genaeralnym Inspektorem Informacji Finansowej - więcej załącznik


  16. Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 maja 2014 r.  dotyczy zmiany zarządzenia Nr 28/04 z dnia 1 kwietnia 2004 r., w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Malczycach  - więcej załącznik


  17. Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie dotyczącej zmiany zarządzenia Nr 6/2001 Wójta Gminy malczyce z dnia 18.12.2001 r., w sprawie instrukcji regulującej gospodarkę finansową gminy - więcej załącznik


  18. Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


  19. Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wyceny i wprowadzania do ksiąg rachunkowych UG Malczyce poszczególnych mieszkań będących własnością gminy - więcej załącznik


  20. Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Malczycach przy ulicy Jana, gmina Malczyce - więcej załącznik


  21. Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 czerwca 2014 r.  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awnas zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  22. Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  23. Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24  czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  24. Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  25. Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  26. Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  27. Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  28. Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  29. Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  30. Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  31. Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  32. Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  33. Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Malczyce - więcej załącznik


  34. Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Malczyce - więcej załącznik


  35. Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


  36. Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Malczycach - więcej załącznik


  37. Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż loklau mieszkalnego nr 5, położonego w Malczycach, przy ul. Sienkiewicza nr 2, gmina Malczyce - więcej załącznik


  38. Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż loklau mieszkalnego nr 3, położonego w Malczycach, przy ul. Sienkiewicza nr 2, gmina Malczyce - więcej załącznik


  39. Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok - więcej załącznik


  40. Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrekotora Gimnazjum w Malczycach - więcej załącznik


  41. Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalania terminu składania wniosków o przyznanie pomocy  w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r., "Wyprawka szkolna" - więcej załącznik


  42. Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia  informacji za I-wsze półrocze 2014 r., z wykonania budżetu - więcej załącznik

  Szczegółowe sprawozdzanie znajduje się w Biurze Rady Gminy


  43. Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania własności nieruchomoścu  położonych w obrębie geodezyjnym Dębice, gmina Malczyce do Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa - więcej załącznik


  44. Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok - więcej załącznik


  45. Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 września 2014 r. w sprawie upoważnienia P. Janiny Kociubińskiej do wydawania upomnień  z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej załącznik


  46. Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 - więcej załącznik


  47. Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w celu przeprowadzenia wyborów do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych  na dzień 16 listopada 2014 r. - więcej załącznik


  48. Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania operatorów Obwodowych Komisji Wyborczych  powołanych  w celu przeprowadzenia wyborów do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych  na dzień 16 listopada 2014 r - więcej załącznik


  49. Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 października 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Malczyce do obsługi CEIDG - więcej załącznik


  50. Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 października 2014 r.  w sprawie przyznania pamiątkowego medalu  - więcej załącznik


  51. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - więcej załącznik


  52. Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości  niezabudowanej położonej we wsi Dębice gmina Malczyce - więcej załącznik


  53. Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w Malczycach, przy ul. 1-go Maja nr 15, gmina Malczyce - więcej załącznik


  54. Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 października 2014 r.  w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w Malczycach, przy ul. Traugutta nr 22, gmina Malczyce - więcej załącznik


  55. Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Malczycach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


  56. Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce za 2014 r. - więcej załącznik


  57. Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej - więcej załącznik

  projekt uchwaly wieloletniej prognozy finansowej - więcej załącznik


  58. Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu  budżetu gminy na 2015 rok - więcej załącznik

  projekt uchwaly budzetowej - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 09.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 09.03.2016
  Dokument oglądany razy: 2776
Gmina Malczyce NIP: 9131501629