K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Podatek od nieruchomości

  a) związanych  z prowadzeniem działalnosci gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,80 zł

  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodych  od 1 ha powierzchni - 4,30 zł

  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,40 zł
   

  d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa  w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015, poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje  przeznaczenie pod zabudowę usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono  budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni - 2,98 zł
   

  2. Podatek od budynków lub ich części:

  a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,70 zł

  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 20,00 zł

  c) zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,00 zł

  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 2,00 zł

  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnosci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,50 zł

  3. Podatek od budowli - 2%  

  Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r. - więcej załącznik

  Uchwała Nr XXIX/145/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - więcej załącznik

  deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

  informacja w sprawie podatku od nieruchomości

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 02.01.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 02.01.2017
  Dokument oglądany razy: 3178
Gmina Malczyce NIP: 9131501629