K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Komunikaty


  OGŁOSZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarwania przestrzennego gminy Malczyce w zakresie napowietrznej linii elektroenrgetycznej 400 kV Czarna-Pasikurowice w obrębach: Kwietno, Rusko, Wilczków, Rachów i Chomiąża - więcej załącznik 


  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przesyłowej linii elektroenergetycznej - więcej załącznik


  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczycew zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice w obrębach: Kwietno, Rusko, Wilczków, Rachów i Chomiąża - więcej załącznik


  OBWIESZCZENIE 

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla rejonu złoża "Chełm"- więcej załącznik 


  OGŁOSZENIE

  Wójta Gminy Malczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagopodarowania przestrzennego gminy Malczyce - więcej załącznik 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 28.12.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 28.12.2017
  Dokument oglądany razy: 2488
Gmina Malczyce NIP: 9131501629