K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 01.06.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2009

  1. Uchwała Nr XXXI/142/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2009 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2009 więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały XXXI/142/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały XXXI/142/09 - więcej załącznik


  2. Uchwała Nr XXXI/143/09  Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2009 r., w sprawie zmiany uchwały  nr XVII/87/04 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 czerwca 2004 r., w sprawie zarządzenia podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz płatności dla inkasentów więcej załącznik


  3. Uchwała Nr XXXI/144/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2009 r., w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Malczyce za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub  Gminę więcej załącznik


  4. Uchwała Nr XXXI/145/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Malczyce więcej załącznik


  5. Uchwała Nr XXXI/146/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce więcej załącznik


  6. Uchwała Nr XXXI/147/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2009 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Malczyce więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały Plan Odnowy Miejscowości Malczyce - więcej załącznik

  mapa gminy Malczyce - więcej załącznik

  mapa Malczyc MPZP - więcej załącznik


  7. Uchwała Nr XXXI/148/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2009 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wilczków więcej załącznik


  8. Uchwała Nr XXXII/149/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2009  więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/149/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/149/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/149/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXII/149/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXII/149/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXII/149/09 - więcej załącznik


  9. Uchwała nr XXXIII/150/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/150/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały XXXIII/150/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały XXXIII/150/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały XXXIII/150/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 5 do uchwały XXXIII/150/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 6 do uchwały XXXIII/150/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 7 do uchwały XXXIII/150/09 - więcej załącznik


  10. Uchwała Nr XXXIII/151/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Malczyce więcej załącznik


  11. Uchwała Nr XXXIII/152/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2009 roku więcej załącznik


  12. Uchwała Nr XXXIII/153/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Malczyce do Programu Odnowy Wsi w województwie Dolnośląskim więcej załącznik


  13. Uchwała Nr XXXIV/154/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 21 kwietnia 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/154/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/154/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/154/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/154/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/154/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/154/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV/154/09 - więcej załącznik


  14. Uchwała Nr XXXV/ 155/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malczyce za rok 2008 więcej załącznik


  15. Uchwała Nr XXXV/156/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Malczyce, położonej w obrębie Rachów, obejmującej działkę nr 21/9 więcej załącznik

  załącznik do uchwały


  16. Uchwała Nr XXXV/ 157/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi Anny Tarnawy na działalność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  17. Uchwała Nr XXXV/158/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za rok 2008 więcej załącznik


  18. Uchwała Nr XXXVI/159/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2009 r.,  w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2009 więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały XXXVI/159/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały XXXVI/159/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały XXXVI/159/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 4do uchwały XXXVI/159/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 5 do uchwały XXXVI/159/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 6 do uchwały XXXVI/159/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 7 do uchwały XXXVI/159/09 - więcej załącznik


  19. Uchwała Nr XXXVI/160/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2009 r., w sprawie zagwarantowania środków własnych Gminy Malczyce na przebudowę drogi powiatowej nr 2067D na odcinku Wilczków - Malczyce w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2011 więcej załącznik


  20. Uchwała Nr XXXVI/161/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce dla Mieczysława Kożuszko więcej załącznik


  21. Uchwała Nr XXXVI/162/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2009 r., w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Zygmunta Kopcia więcej załącznik


  22. Uchwała Nr XXXVII/163/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2009 więcej załącznik

   załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/163/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały XXXVII/163/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały XXXVII/163/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały XXXVII/163/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 5 do uchwały XXXVII/163/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 6 do uchwały XXXVII/163/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 7 do uchwały XXXVII/163/09 - więcej załącznik


  23. Uchwała Nr XXXVII/164/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce z wyłączeniem działek nr 228, 221/5 i 221/6 w obrębie Chomiąża więcej załącznik


  24. Uchwała Nr XXXVII/165/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce działek nr 228, 221/5 i 221/6 w obrębie Chomiąża więcej załącznik


  25. Uchwała Nr XXXVII/166/09 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 czerwca 2009 r., w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków więcej załącznik


  26. Uchwała Nr XXXVIII/167/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lipca 2009 r., w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Środzie Śląskiej w sprawie likwidacji Pubicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej więcej załącznik


  27. Uchwała Nr XXXIX/168/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy  na rok 2009 więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/168/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/168/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/168/09 - więcej załącznik


  28. Uchwała Nr XXXIX/169/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia 2009 r., w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej  więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały XXXIX/169/09 - więcej załącznik


  29. Uchwała XL/170/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 sierpnia 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XL/170/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr XL/170/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały nr XL/170/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały nr XL/170/09 - więcej załącznik


  30. Uchwała nr XLI/171/09  Rady Gminy Malczyce  z dnia 22 września 2009 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowośći Chomiąża więcej załącznik

  Plan Odnowy Miejscowości Chomiąża - więcej załącznik


  31. Uchwała  nr XLI/172/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 września 2009 r., w sprawie przyjęcia darowizny  pieniężnej na rzecz gminy więcej załącznik


  32.  Uchwała Nr XLI/173/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 września 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2009 więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały XLI/173/09 więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały XLI/173/09 więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały XLI/173/09 więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały XLI/173/09 więcej załącznik

  załącznik nr 5 do uchwały XLI/173/09 więcej załącznik


  33. Uchwała Nr XLI/174/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 września 2009 r., w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości więcej załącznik


  34. Uchwała Nr XLI/175/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 września 2009 r., w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego więcej załącznik


  35. Uchwała Nr XLI/176/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 września 2009 r., w sprawie zagwarantowania środków włąsnych Gminy Malczyce na przebudowę nawierzchni w ciągu ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Malczycach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 więcej załącznik


  36. Uchwała Nr XLI/177/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 września 2009 r., w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą budowa biblioteki wraz ze świetlicą wiejską we wsi Dębica gmina Malczyce więcej załącznik


  37. Uchwała Nr XLIII/178/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2009 r., w sprawie rozpatrzenia skargi Izabeli Piotrowskiej na działalność Prezesa Malczyckich Usług Komunalnych sp. z o.o. w Malczycach więcej załącznik


  38. Uchwała Nr XLIII/179/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2009 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębice więcej załącznik

  załącznik do uchwały Plan Odnowy Miejscowości  Dębice - więcej załącznik


  39. Uchwała Nr XLIV/180/09 Rady Gminy Malczyce  z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie uchwalenia Prgramu Współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 więcej załącznik

  załącznik do uchwały nr XLIV/180/09 - więcej załącznik


  40. Uchwała Nr XLIV/181/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie określenia zasad ustalania poboru oraz terminu płatności i wysokości  stawek opłaty targowej na terenie Malczyc więcej załącznik


  41. Uchwała Nr XLIV/182/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2009 - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/180/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/180/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/180/09 - więcej załącznik


  42. Uchwała XLV/183/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 listopada 2009 r.,  zmieniającą uchwałę Nr XXIX/135/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008 r., w sprawie ustalenia górnych stawek opłat z tytułu usuwania komunalnych odpadów stałych i płynnych na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  43. Uchwała XLV/184/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2009 r., w sprawie budżetu gminy Malczyce na 2010 rok więcej załącznik

  załącznik nr 1 i 1 a do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 5 do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 6 do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 7 do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 8 do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 9 do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 10 do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 11 do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 12 do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 13 do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 14 do uchwały nr XLV/184/09 - więcej załącznik

  Uchwała Nr V/174/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 2 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Malczyce o projekcie budżetu gminy na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego więcej załącznik

  Uchwała Nr V/175/2009 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 2 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o możliwosci sfinansowania deficytu budżetu Gminy Malczyce wynikającego z projektu uchwały budżetowej na 2010 rok oraz prawidłowości dołączonej prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Malczyce więcej załącznik


  44. Uchwała Nr XLV/185/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2009 r., w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska więcej załącznik

  Program Ochrony Środowiska więcej załącznik

  Program Gospodarki Odpadami - więcej załącznik


  45. Uchwała Nr XLV/186/09  Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2009 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/186/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/186/09 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/186/09 - więcej załącznik


  46. Uchwała Nr XLV/187/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2009 r., w sprawie emisji obigacji Gminy Malczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu więcej załącznik

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 01.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 01.06.2016
  Dokument oglądany razy: 772
Gmina Malczyce NIP: 9131501629