K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 25.05.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2007

  1. Uchwała Nr IV/14/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007 r.,w sprawie budzetu Gminy na rok 2007 więcej załącznik


  2. Uchwała Nr IV/15/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r.,w sprawie budżetu Gminy Malczyce na rok 2007 więcej załącznik


  3. załączniki od nr 1 do nr 13 do uchwały nr IV/15/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007 r., w sprawie budżetu Gminy Malczyce na rok 2007 więcej załącznik


  4. Uchwała Nr IV/16/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Dębicach z Filią w Wilczkowie więcej załącznik


  5. Uchwała Nr IV/17/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Malczycach więcej załącznik


  6. Uchwała Nr IV/18/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie regulaminu określajacego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielm zatrudnionym w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez gminę Malczyce w 2007 r.                              więcej załącznik


  7. Uchwała Nr IV/19/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie zatwerdzenia wartości jednego punktu dla pracowników administracji  i obsługi placówek oświatowych gminy Malczyce więcej załącznik


  8. Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie wyboru przestawiciela Gminy Malczyce do Rady Społecznej działajacej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej więcej załącznik


  9. Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej w sołectwie Chełm  więcej załącznik


  10. Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej w sołectwie Chomiąża  więcej załącznik


  11. Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej w sołectwie Dębice więcej załącznik


  12. Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej w sołectwie Wilczkowie   więcej załącznik


  13. Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej w sołectwie Rusko  więcej załącznik


  14. Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej w sołectwie Rachów  więcej załącznik


  15. Uchwała Nr IV/27/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej w sołectwie Mazurowice więcej załącznik


  16. Uchwała Nr IV/28/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej w sołectwie Malczyce więcej załącznik


  17. Uchwała Nr IV/29/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej w sołectwie Kwietno więcej załącznik


  18. Uchwała Nr IV/30/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 31 stycznia 2007r., w sprawie odwołania Pana Radosława Śliwę z funkcji Skarbnika Gminy Malczyce więcej załącznik


  19. Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 27 lutego 2007r., w sprawie  powołania Pani Marioli Piechcockiej na stanowisko Skarbnika Gminy Malczyce więcej załącznik


  20. Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy w Malczycach z dnia 27 lutego 2007r., w sprawie   wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach   więcej załącznik


  21. Uchwała nr VI/33/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 8 marca 2007 r., w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Malczyce Czesława Dudzińskiego więcej załącznik


  22. Uchwała nr VII/34/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dębicach z filią w Wilczkowie  więcej załącznik


  23. Uchwała nr VII/35/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie uchwalenia Gminego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2007 r.  więcej załącznik


  24. Uchwała nr VII/36/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie powiadomienia sekretarza gminy Malczyce o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego więcej załącznik


  25. Uchwała nr VII/37/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2007 r., sprawie powiadomienia skarbnika gminy Malczyce o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego  więcej załącznik


  26. Uchwała nr VII/38/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Malczycach więcej załącznik


  27. Uchwała nr VII/39/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obejmującej tereny położone w obrębie: Dębice, Wilczków i Mazurowice, obecnie stanowiące działki usług oświatowych                                           więcej załącznik


  28. Uchwała nr VII/40/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obejmującej obszar położony w obrębie miejscowości  Rachów, działka nr 21/9 więcej załącznik


  29. Uchwała nr VII/41/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie zmiany budzetu Gminy Malczyce na rok 2007 więcej załącznik


  30. Uchwała nr VIII/42/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 12 kwietnia 2007 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2007 rok więcej załącznik


  31. załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/42/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 12 kwietnia 2007 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2007 rok więcej załącznik


  32. załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/42/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 12 kwietnia 2007 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2007 rok więcej załącznik


  33. załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/42/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 12 kwietnia 2007 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2007 rok więcej załącznik


  34. załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/42/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 12 kwietnia 2007 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2007 rok więcej załącznik


  35. Uchwała nr IX/43/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2007 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na rok 2007 więcej załącznik


  36. Uchwała nr X/44/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2007 r., w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malczyce więcej załącznik


  37. Uchwała nr XI/45/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Ochotniczych Straży  Pożarnych na terenie Gminy Malczyce więcej załącznik


  38. Uchwała nr XI/46/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Witolda Miśkiewicza więcej załącznik


  39. Uchwała nr XI/47/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie nadania "Medalu Malczyc i Gminy Malczyce" dla Stanisława Nowaka  więcej załącznik


  40. Uchwała nr XI/48/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie nadania "Medalu Malczyc i Gminy Malczyce" dla Józefa Urbana więcej załącznik


  41. Uchwała nr XI/49/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie zatwierdzenia wzoru "Medalu Malczyc i Gminy Malczyce"  więcej załącznik


  42. Uchwała nr XI/50/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów szkół i publicznego przedszkola w gminie Malczyce  więcej załącznik

  Publikacja w Dzienniku  Urzędowym Nr 181 poz. 2359 z dnia 30.07.2007 r.


  43. Uchwała nr XI/51/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycch  więcej załącznik

  Publikacja w Dzienniku  Urzędowym Nr 176 poz. 2273 z dnia 23.07.2007 r


  44. Uchwała nr XI/52/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie zmiany statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach   więcej załącznik


  45. Uchwała nr XII/53/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok  więcej załącznik


  46. załącznik nr 1 do  Uchwały nr XII/53/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok więcej załącznik


  47. załącznik nr 2 do  Uchwały nr XII/53/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok więcej załącznik


  48. załącznik nr 3 do  Uchwały nr XII/53/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok więcej załącznik


  49. załącznik nr 4 do  Uchwały nr XII/53/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2007.,  sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok więcej załącznik


  50. Uchwała nr XIII/54/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia  2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Planu Urzędzeniowo-Rolnego Gminy Malczyce" więcej załącznik


  51. Uchwała nr XIII/55/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia  2007 r., w sprawie zatwierdzenia taryf w zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Malczyce więcej załącznik


  52. Uchwała nr XIII/56/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia  2007 r., w sprawie powołania Zespołu do przedstawiania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego  w Środzie Śląskiej więcej załącznik


  53. Uchwała nr XIII/57/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia  2007 r., w sprawie określenia formy organizacyjnej Publicznego Przedszkola w Malczycach więcej załącznik


  54. Uchwała nr XIII/58/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia  2007 r., w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w zakresie prawidłowości  wykonywania zadania pn. "Budowa ujęcia wody z użyciem płuczki o głębokości 83 m wraz z jej uzbrojeniem i włączeniem do istniejącego systemu wodociągowego  w Mazurowicach więcej załącznik


  55. Uchwała nr XIV/59/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 września 2007 r., w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Malczyce do stanu faktyczenego  więcej załącznik

  Publikacja w Dzienniku  Urzędowym Nr 250 poz. 2851 z dnia 08.10.2007 r


  56. Uchwała nr XIV/60/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 września 2007 r., w sprawie nadania tytuł "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla ks. Stanisława Mackiewicza  więcej załącznik


  57. Uchwała nr XIV/61/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 września 2007 r., w sprawie  procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  więcej załącznik


  58. Uchwała nr XVI/62/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 października  2007 r., w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń więcej załącznik

  Publikacja w Dzienniku  Urzędowym Nr 299 poz. 4014 z dnia 17.12.2007 r


  59. Uchwała nr XVI/63/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 października  2007 r., w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości więcej załącznik

  Publikacja w Dzienniku  Urzędowym Nr 274 poz. 3344z dnia 21.11.2007 r


  60. Uchwała nr XVI/64/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 października  2007 r., w sprawie  określenia wzoró formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/64/07

  załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/64/07

  załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/64/07

  załacznik nr 4 do uchwały nr XVI/64/07

  załacznik nr 5 do uchwały nr XVI/64/07

  załacznik nr 6 do uchwały nr XVI/64/07

  Publikacja w Dzienniku  Urzędowym Nr 274 poz. 3345 z dnia 21.11.2007 r


  61.Uchwała nr XVI/65/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 października  2007 r.,  w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.  więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/65/07

  załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/65/07

  załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/65/07


  62. Uchwała nr XVI/66/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 października  2007 r., w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malczyce za I półrocze oraz informacji o wykonaniu planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego                                    więcej załącznik


  63. Uchwała nr XVI/67/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 października  2007 r., w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi w roku 2008  więcej załącznik

  załacznik nr 1 do uchwały nr XVI/67/07 


  64. Uchwała nr XVI/68/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 października  2007 r., w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej na kadencję 2008-2011 do orzekania w sprawach karnych więcej załącznik


  65. Uchwała nr XVI/69/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 października  2007r., w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej na kadencję 2008-2011 do orzekania spraw z zakresu prawa pracy. więcej załącznik


  66. Uchwała nr XVII/70/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada  2007r., w sprawie powiadomienia sekretarza gminy Malczyce o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego  więcej załącznik


  67. Uchwała nr XVII/71/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada  2007r., sprawie powiadomienia skarbnika  gminy Malczyce o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego więcej załącznik


  68. Uchwała nr XVII/72/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada  2007r., sprawie ustalenia ceyny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 rok więcej załącznik

  Publikacja w Dzienniku  Urzędowym Nr 293 poz. 3772 z dnia 10.12.2007 r


  69. Uchwała nr XVII/73/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada  2007r., sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 czerwca 2004 r., w sprawie zarządzenia progu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego  w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  oraz termin płatności dla inkasentów. więcej załącznik

  Publikacja w Dzienniku  Urzędowym Nr 293 poz. 3773 z dnia 10.12.2007 r


  70. Uchwała nr XVII/74/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada  2007r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2007 więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/74/07

  Publikacja w Dzienniku  Urzędowym Nr 293 poz. 3774 z dnia 10.12.2007 r


  71. Uchwała nr XVII/75/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada  2007r., w sprawie  zasad udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanymdo rejsestru zabytków więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/75/07

  załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/75/07

  Publikacja w Dzienniku  Urzędowym Nr 293 poz. 3775 z dnia 10.12.2007 r


  72. Uchwała nr XVII/76/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada  2007r., w sprawie likwidacji zakłądu budżetowego pod nazwą Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.więcej załącznik


  73. Uchwała nr XVII/77/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia  2007r., w sprawie budzetu Gminy Malczyce na rok 2008 więcej załącznik

  załacznik nr 1 i 1 a do uchwały Nr XVII/77/07

  załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/77/07

  załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/77/07

  załącznik nr 4 do uchwały Nr XVII/77/07

  załącznik nr 5 do uchwały Nr XVII/77/07

  załącznik  nr 6 do uchwały Nr XVII/77/07

  załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/77/07

  załącznik nr 8 do uchwały Nr XVII/77/07

  załącznik nr 9 do uchwały Nr XVII/77/07 

  załacznik nr 10 do uchwały Nr XVII/77/07

  załacznik nr 11 do uchwały Nr XVII/77/07

  załącznik nr 12 do uchwały Nr XVII/77/07 

  załącznik nr 13 do uchwały Nr XVII/77/07

  załącznik nr 14 do uchwały Nr XVII/77/07


  74. Uchwała nr XVII/78/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia  2007r., w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Malczycach więcej załącznik


  75. Uchwała nr XVII/79/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia  2007r w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Malczycach więcej załącznik


  76. Uchwała nr XVII/80/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia  2007r., w sprawie zmian budżeu Gminy na rok 2007 więcej załącznik

  załacznik nr 1 do uchwały nr XVII/80/07


  77. Uchwała nr XVII/81/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia  2007r., w sprawie ustalenia wykazu wydatkw któe nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2007 r. więcej załącznik


  78. Uchwała nr XVII/82/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia  2007r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, odddziałów zerowych i szkół zakładowych i prowadzonych na terenie Gminy Malczyce przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego                          więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/82/07


  79. Uchwała nr XVII/83/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007r., w sprawie ustalenie górnych stawek opłat z tytułu usuwania komunalnych odpadów stałych i płynnych na terenie gminy Malczyce więcej załącznik


  80. Uchwała nr XVII/84/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007r., w sprawie zryczałtowanych diet dla radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych więcej załącznik

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 25.05.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 25.05.2016
  Dokument oglądany razy: 712
Gmina Malczyce NIP: 9131501629