K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 25.02.2016, zmieniona z powodu:
  OK

  2011

  1. Uchwała Nr III/6/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta gminy Malczyce - 


  2. Uchwała Nr III/7/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie wydzielenych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Malczyce prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - 


  3. Uchwała Nr III/8/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Malczyce z Organiacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego" - 

  załącznik - program współpracy -


  4. Uchwała Nr V/9/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce  - 

  załącznik nr 1 do uchwały nr V/9/2011 - 

  załącznik nr 2 do uchwały nr V/9/2011 -

  załącznik nr 3 do uchwały nr V/9/2011 - 


  5. Uchwała Nr V/10/2011 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 stycznia 2011 r. uchwała budżetowa Gminy Malczyce na rok 2011 +

  załącznik nr 1 do uchwały budżetowej -

  załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - 

  załącznik nr 3 do uchwały budżetowej -

  załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - 

  załącznik nr 5 do uchwały budżetowej -

  załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - 

  załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - 

  załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - 

  załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - 

  załącznik nr 10 do uchwały budżetowej -


  6. Uchwała Nr V/11/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Malczyce do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszprzyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - 


  7. Uchwała Nr V/12/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy z dnia 4 czerwca 2004 r., w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla  inkasentów - 


  8. Uchwała Nr V/13/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej  w sołectwie Chełm - 

  załącznik do uchwały - 


  9. Uchwała Nr V/14/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chomiąża - 

  załącznik do uchwały - 


  10. Uchwała Nr V/15/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Dębice - 

  załącznik do uchwały - 


  11. Uchwała Nr V/16/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kwietno - 

  załącznik do uchwały - 


  12. Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Malczyce - 

  załącznik do uchwały - 


  13. Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Mazurowice - 

  załącznik do uchwały - 


  14. Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rachów - 

  załącznik do uchwały - 


  15. Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rusko - 

  załącznik do uchwały - 


  16. Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Wilczków - 

  załącznik do uchwały - 


  17. Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powolania zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce - 


  18. Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy - 


  19. Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Malczyce - 


  20. Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 


  21. Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębienie funduszu sołeckiego w roku 2012 - 


  22. Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -


  23. Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2014 - 


  24. Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przeocy w Rodzinie oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania - 


  25. Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę XXXIII/153/09 dotyczącą przystąpienia Gminy Malczyce do realizacji Regionalnego Programu "Odnowa Wsi" w województwie dolnośląskim - 


  26. Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - 


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 25.02.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 25.02.2016
  Dokument oglądany razy: 591
Gmina Malczyce NIP: 9131501629