K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 09.03.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Podatek od nieruchomości

  1. Podatek od gruntów:

  a) związanych  z prowadzeniem działalnosci gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,77 zł

  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodych     od 1 ha powierzchni - 4,26 zł

  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,36 zł

  2. Podatek od budynków lub ich części:

  a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,67 zł

  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,55 zł

  c) zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,97 zł

  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 1,38 zł

  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnosci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,21 zł

  3. Podatek od budowli - 2%  

  Uchwała Nr XXVII/137/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2012 r.-więcej załącznik

   

  deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

  Informacja  w sprawie podatku od nieruchomości

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 09.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 09.03.2016
  Dokument oglądany razy: 904
Gmina Malczyce NIP: 9131501629