K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 28.06.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Gimnazjum w Malczycach

   

   

  Gimnazjum w Malczycach
  ul. Szkolna 6
  55-320 Malczyce

                                                
  e-mail: gimnazjum.malczyce@wp.pl
  tel.fax: 71/317 95 20


  Dyrektor: Mariola Przybycień

   

  www.gimnazjum.malczyce.edu.pl

   


  Charakterystyka jednostki

   

  Od kiedy funkcjonuje  

  1 września 1999 roku

   

  Kto powołał        

  Rada Gminy Malczyce Gimnazjum zostało powołane na mocy uchwały NrVII/39/99 Rady Gminy z dnia 15 marca 1999 roku.

   

  Jaki jest cel i rodzaj jej działalności

   Celem szkoły jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza skierowana na wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Gimnazjum umożliwia swoim uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia i przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym.

   

  Sposób realizacji zadań

  Gimnazjum realizuje cele i zadania poprzez:

  • przygotowanie  i realizację szkolnego zestawu programów nauczania, programu wychowawczego oraz szkolnego programu profilaktyki tworzących spójną całość,
  • udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
  •  tworzenie zajęć umożliwiających wyrównanie szans edukacyjnych i uzupełnienie braków,
  •  opiekę nad uczniami zdolnymi,
  • realizację treści międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych,
  •  organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia.

   

  Liczba oddziałów

  6

   

  Liczba uczniów

  173

   

  Liczba nauczycieli

  22

   

  Wewnętrzne akty prawne

  Statut Gimnazjum

  Wewnątrzszkolny System Oceniania

  Program Wychowawczy

  Szkolny Program Profilaktyki

  Regulamin Działania Rady Pedagogicznej

  Regulamin Działania Samorządu Szkolnego

  Regulamin Działania Rady Rodziców 

  Procedury postępowania w różnych obszarach działalności

   

  Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych:

  • koło języka angielskiego
  • koło matematyczne
  • koło regionalne
  • koło komputerowe
  • koło plastyczne  
  • koło wokalne
  • zajęcia sportowe
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów  objętych tym egzaminem,

  Zajęcia wyrównawcze z:  języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego,  matematyki, biolgii, geografii, fizyki i chemii. 

  Szkoła realizuje Szkolny Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego - "Gimnazjalisto zaplanuj swoją przyszłość już dziś".

  Uczniowie mogą korzystać z pomocy i wsparcia pedagoga i psychologa szkolnego, do dyspozycji mają bibliotekę wyposażoną w 4 komputery z dostepem do internetu (w ramach Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej). Cztery dni w tygodniu czynny jest gabinet pielęgniarki szkolnej, dwa razy w tygodniu przyjmuje stomatolog. 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 28.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 28.06.2016
  Dokument oglądany razy: 1275
Gmina Malczyce NIP: 9131501629