K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 25.01.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Bank Żywności

   

  POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016

  INFORMACJE OGÓLNE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

  Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

  Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

  Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.  1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

  Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

  Dostawy  z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się  w listopadzie 2016 r i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu  Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach przy ul.Sienkiewicza 10 odbywa się  w wyznaczonych dniach po otrzymaniu dostawy żywności w godz. 9.00 – 15.00

  PACZKI I POSIŁKI

  Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Malczycach nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz GOPS

   

  ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016

  • makaron jajeczny – 5 kg,
  • ryż biały – 5 kg,
  • herbatniki – 2 kg,
  • mleko UHT – 9 l,
  • groszek z marchewką – 3,20 kg,
  • fasola biała – 3,20 kg,
  • koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
  • powidła śliwkowe – 1,20 kg,
  • gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
  • filet z makreli w oleju – 1,36 kg
  • szynka drobiowa – 2,70 kg,
  • cukier biały – 4 kg,
  • olej rzepakowy – 4 l,
  • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg,
  • szynka wieprzowa – 0,3 kg
  • pasztet wieprzowy – 0,16 kg

   

  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach będzie realizował działania towarzyszące takie jak:

  włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np. prace społecznie użyteczne,

  pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):

  pomoc osobom bezdomnym, wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach będzie realizował działania, takie jak:

  warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)

  warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 25.01.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 25.01.2017
  Dokument oglądany razy: 717
Gmina Malczyce NIP: 9131501629