K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 17.06.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2006

  1. Uchawła Nr XXXV/180/06 Rady Gminy w Malczycach z dnia 27 stycznia  2006 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na rok 2006 więcej załącznik


  2. załącznik nr 6  do Uchwały nr XXXV/180/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2006 r   w sprawie zmian w budżecie  więcej załącznik


  3. załącznik nr 10 do  Uchwały  nr XXXV/180/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2006 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006 więcej załącznik


  4. załącznik nr 11 do  Uchwały  nr XXXV/180/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2006 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006  więcej załącznik


  5. załącznik nr 13 do  Uchwały  nr XXXV/180/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2006 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006 więcej załącznik


  6. Uchwała Nr XXXV/181/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2006 r., w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki  przyznawaniu dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez gminę Malczyce w 2006 r. więcej załącznik


  7. Uchwała Nr XXXV/182/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 stycznia 2006 r., w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce więcej załącznik


  8. Uchwała Nr XXXVI/183/06 Rady Gminy  Malczyce  z dnia 13 lutego 2006 r., w sprawie odwołania Ryszarda Pawłowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Malczyce więcej załącznik


  9. Uchwała Nr XXXVI/184/06 Rady Gminy  Malczyce  z dnia 13 lutego 2006 r., w sprawie wyboru Leokadii Gancarz na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Malczyce  więcej załącznik


  10. Uchwała Nr XXXVII/185/06 Rady Gminy  Malczyce  z dnia 28 lutego 2006 r., w sprawie przyjęcia rezygnacji  Pani Leokadii Gancarz z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy Malczyce  więcej załącznik


  11. Uchwała Nr XXXVII/186/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 lutego 2006 r., w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków więcej załącznik


  12. Uchwała Nr XXXVII/187/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 lutego 2006 r., w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Malczycach Szkoły Filialnej w Maurowicach więcej załącznik


  13. Uchwała Nr XXXVII/188/06 Rady Gminy w Malczycach  z dnia 28 lutego 2006 r., w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 więcej załącznik


  14. załącznik nr 6 Uchwały  Nr XXXVII/188/06 Rady Gminy  Malczyce   z dnia 28 lutego 2006 r., w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 więcej załącznik


  15. Uchwała Nr XXXVII/189/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 lutego 2006 w sprawie przystapienia Gminy Malczyce do Rady Fundacji Partnerstwo Doliny Środkowej Odry  więcej załącznik


  16. Uchwała Nr XXXVII/190/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 lutego 2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie Gminy Malczyce na rok 2006  więcej załącznik


  17. Uchwała Nr XXXVII/191/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 lutego 2006 w sprawie wyboru Władysława Rodzika na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Malczyce więcej informacji w biurze rady Gminy


  18. Uchwała Nr XXXVIII/192/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 marca  2006 w sprawie odwołania Pana Roberta Kożuszko z funkcji przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce więcej załącznik


  19. Uchwała Nr XXXVIII/193/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 marca 2006 w sprawie powołania Pana Stefana Grycza na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce więcej załącznik


  20. Uchwała Nr XXXVIII/194/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 marca 2006 w sprawie odwołania Pana Władysława Rodzika z funkcji przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Samorządu, Ochrony Środowiska i Handlu Rady Gminy Malczyce więcej załącznik


  21. Uchwała Nr XXXVIII/195/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 marca 2006 w sprawie powołania Pana Stanisława Połcia na funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Samorządu, Ochrony Środowiska i Handlu Rady Gminy Malczyce więcej załącznik


  22. Uchwała Nr XXXVIII/196/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 marca 2006 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006  więcej załącznik


  23. załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/196/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 marca 2006 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 więcej załącznik


  24. załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/196/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 30 marca 2006 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 więcej załącznik


  25. Uchwała Nr XXXIX/197/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 kwietnia 2006 r., w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malczyce  więcej załącznik


  26. Uchwała Nr XXXIX/198/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 kwietnia 2006 r., w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Malczycach Szkoły Filialnej w Mazurowicach  więcej załącznik


  27. Uchwała Nr XXXIX/199/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 kwietnia 2006 r., w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, szkoły filialnej i gimnazjum więcej załącznik


  28. Uchwała Nr XXXIX/200/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 kwietnia 2006 r., w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu więcej załącznik


  29. Uchwała Nr XXXIX/201/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 kwietnia 2006 r., w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 więcej załącznik


  30. załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/201/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 kwietnia 2006 r., w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 więcej załącznik


  31. Uchwała Nr XL/202/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2006 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malczyce na lata 2006-2012 więcej załącznik


  32. Uchwała Nr XL/203/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2006 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2006 więcej załącznik


  33. załącznik nr 6 do uchwały Nr XL/203/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2006 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2006   więcej załącznik


  34. załącznik nr 10 do uchwały Nr XL/203/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2006 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2006   więcej załącznik


  35. załącznik nr 11 do uchwały Nr XL/203/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2006 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2006   więcej załącznik


  36. załącznik nr 13 do uchwały Nr XL/203/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2006 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2006    więcej załącznik


  37. Uchwała Nr XLI/204/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 16 czerwca 2006 w sprawie pokrywania kosztów utrzymania etatu Policji    więcej załącznik


  38. Uchwała Nr XLI/205/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 16 czerwca 2006 w sprawie statutu Urzędu Gminy Malczyce    więcej załącznik


  39. Uchwała Nr XLII/206/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 lipca 2006 w sprawie zmiany w budżecie gminy na  rok 2006 więcej załącznik


  40. załącznik nr 6 do uchwały Nr XLII/206/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 lipca 2006 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 więcej załącznik


  41. załącznik nr 9 do uchwały Nr XLII/206/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 lipca 2006 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006  więcej załącznik


  42. załącznik nr 11 do uchwały Nr XLII/206/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 lipca 2006 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 więcej załącznik


  43. załącznik nr 13 do uchwały Nr XLII/206/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 lipca 2006 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 więcej załącznik


  44. Uchwała Nr XLIII/207/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 sierpnia  2006 r., w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 roku   więcej załącznik


  45. Uchwała Nr XLIII/208/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 sierpnia  2006 r., w sprawie zamiany w budżecie gminy na rok 2006  więcej załącznik


  46. załącznik nr 6 do uchwały  Nr XLIII/208/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 sierpnia  2006 r., w sprawie zamiany w budżecie gminy na rok 2006  więcej załącznik


  47. załącznik nr 11 do uchwały  Nr XLIII/208/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 sierpnia  2006 r., w sprawie zamiany w budżecie gminy na rok 2006 więcej załącznik


  48. załącznik nr 10 do uchwały  Nr XLIII/208/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 sierpnia  2006 r., w sprawie zamiany w budżecie gminy na rok 2006  więcej załącznik


  49. Uchwała Nr XLIV/209/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 października  2006 r., w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Malczyce z Organizacjamii Pozarządowymi  roku 2007  więcej załącznik


  50. załącznik nr 1 do  Uchwały Nr XLIV/209/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 października  2006 r., w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Malczyce z Organizacjamii Pozarządowymi  roku 2007 więcej załącznik


  51. Uchwała Nr XLIV/210/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 października  2006 r., w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 więcej załącznik


  52. załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIV/210/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 października  2006 r., w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 więcej załącznik


  53. Uchwała Nr XLIV/211/06 Rady Gminy Malczyce  z dnia 26 października  2006 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości więcej załącznik


  54. Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 1 grudnia 2006 r., w sprawie ustalenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2007 rok więcej załącznik


  55. Uchwała Nr III/5/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie wprowadzenia do porządku sesji nowego punktu więcej załącznik


  56. Uchwała Nr III/6/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie odwołanie Pani Małgorzaty Dyrda z funkcji Sekretarza Gminy Malczyce więcej załącznik


  57. Uchwała Nr III/7/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie powołania Pani Ireny Ciura  na stanowisko Sekretarza Gminy Malczyce  więcej załącznik


  58. Uchwała Nr III/8/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie powołania składu stałych Komisji Rady Gminy Malczyce więcej załącznik


  59. Uchwała Nr III/9/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia dla Wójta Gminy Malczyce   więcej załącznik


  60. Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie ustalenia limitu kilometrów na samochód używany do celów służbowych przez Wójta Gminy Malczyce  więcej załącznik


  61. Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy Malczyce do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Malczyce więcej załącznik


  62. Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie zmiany w budżecie na rok 2006 więcej załącznik


  63. załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie zmiany w budżecie na rok 2006   więcej załącznik


  64. załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie zmiany w budżecie na rok 2006     więcej załącznik


  65. załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie zmiany w budżecie na rok 2006      więcej załącznik


  66. załącznik nr 12 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie zmiany w budżecie na rok 2006    więcej załącznik


  67. załącznik nr 13 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie zmiany w budżecie na rok 2006    więcej załącznik


  68. Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie zryczałtowanych diet dla radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 17.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 17.06.2016
  Dokument oglądany razy: 758
Gmina Malczyce NIP: 9131501629