K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Gimnazjum w Malczycach

   

   

  Gimnazjum w Malczycach
  ul. Szkolna 6
  55-320 Malczyce

                                                
  e-mail: gimnazjum.malczyce@wp.pl
  tel.fax: 71/317 95 20


  Dyrektor: Mariola Przybycień

   

  www.gimnazjum.malczyce.edu.pl

   


  Charakterystyka jednostki

   

  Od kiedy funkcjonuje :

  1 września 1999 roku

   

  Kto powołał :       

  Rada Gminy Malczyce Gimnazjum zostało powołane na mocy uchwały NrVII/39/99 Rady Gminy z dnia 15 marca 1999 roku.

   

  Jaki jest cel i rodzaj jej działalności :

   Celem szkoły jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza skierowana na wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Gimnazjum umożliwia swoim uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia i przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym.

   

  Sposób realizacji zadań :

  Gimnazjum realizuje cele i zadania poprzez:

  • przygotowanie  i realizację szkolnego zestawu programów nauczania, programu wychowawczego oraz szkolnego programu profilaktyki tworzących spójną całość,
  • udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
  •  tworzenie zajęć umożliwiających wyrównanie szans edukacyjnych i uzupełnienie braków,
  •  opiekę nad uczniami zdolnymi,
  • realizację treści międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych,
  •  organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia.

   

  Wewnętrzne akty prawne :

  Statut Gimnazjum - więcej załącznik

  Wewnątrzszkolny System Oceniania

  Program Wychowawczy

  Szkolny Program Profilaktyki

  Regulamin Działania Rady Pedagogicznej

  Regulamin Działania Samorządu Szkolnego

  Regulamin Działania Rady Rodziców 

  Procedury postępowania w różnych obszarach działalności

   

   

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 28.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 28.06.2016
  Dokument oglądany razy: 2631
Gmina Malczyce NIP: 9131501629