K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Przetarg nieograniczony na usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Malczyce, na których zamieszkują mieszkańcy (nr ROŚ.6232.20.2017)

  To jest wersja archiwalna z dnia: 23.05.2017, 11:00, zmieniona z powodu:
  aktualizacja
  Nie podlega Ustawie
  koniec: 23.05.2017, 10:00, rozstrzygnięcie: 23.05.2017, 11:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Inspektor ds. ochrony środowiska Maria Zięba tel. 71 317 92 23 wew. 213

  Ogłoszenie o przetargu - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - więcej załącznik

  Ogłoszenie o zamówieniu - dziennik urzędowy - więcej załącznik

  Pliki w wersji doc.:
  załącznik nr 1 - formularz ofertowy - więcej załącznik
  załącznik nr 1a - formularz ofertowy - więcej załącznik
  załącznik nr 2 - standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - więcej zalącznik
  załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - więcej załącznik
  załącznik nr 4 - zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - więcej załącznik
  załącznik nr 5 - oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia - więcej załącznik
  załącznik nr 6 - umowa - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: admin admin
  Publikacja dnia: 10.04.2017, 12:36
  Dokument oglądany razy: 2350
   
Gmina Malczyce NIP: 9131501629