K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 29.11.2017, zmieniona z powodu:

  Protokoły z przebiegu sesji - kadencja 2014 - 2018


   

  2014

   


  1. Protokół Nr I/2014  z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. od godz.11-tej do godz.13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik


  2. Protokół Nr II/2014 sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 9 grudnia 2014 r. od godz.14-tej do  godz.15-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik 


  3. Protokół Nr III/2014 sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu  23 grudnia 2014 r. od godz.14.30 do godz.17.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik 


   

  2015

   


  4Protokół Nr IV/2015 sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 27 stycznia 2015 r. od godz.13.00 do godz.17.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik 


  5Protokół Nr V/2015 sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 24 lutego 2015 r. od godz.13.00 do godz.16.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik 


  6. Protokół Nr VI/2015 sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu  5 marca 2015 r. od godz.15.00 do godz.16.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach- więcej załączni


  7. Protokół Nr VII/2015  z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu  31 marca 2015 r. od godz.14.00 do godz. 18.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach.- więcej załącznik 


  8. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r. od godz.14.00 do godz.17.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach. - więcej załącznik


  9. Protokół Nr IX/2015 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu  26 maja  2015 r. od godz. 15.00 do  godz. 17.00   w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  10. Protokół Nr X/2015 z uroczystej sesji Rady Gminy Malczyce z okazji XXV - lecia Samorządu Gminnego, odbytej w dniu 3 czerwca 2015 r. od godz. 11.30 do  godz. 15.00   w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Malczycach -  więcej załącznik


  11. Protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 30 czerwca 2015 r. od godz. 13.00 do  godz. 17.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  12. Protokół Nr XII/2015 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 25 sierpnia 2015 r. od godz.13.00 do  godz.17.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce oraz Protokół z wznowienia Sesji w dniu 27 sierpnia 2015 r.-  więcej załącznik


  13. Protokół Nr XIII/2015 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 29 września
  2015 r. 
  od godz.13.00 do godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  14. Protokół Nr XIV/2015 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 27 października 2015 r. od godz. 13.00 do  godz.17.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  15. Protokół Nr XV/2015 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 30 listopada 2015 r. od godz.13.00 do godz.15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce -  więcej załącznik


  16. Protokół Nr XVI/2015 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 8 grudnia 2015 r. od godz.16.30 do godz.18.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce -  więcej załącznik


  17. Protokół Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 22 grudnia 2015 r. od godz.13.00 do godz.16.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


   

  2016

   


  18. Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 26 stycznia 2016 r. od godz. 13:00 do godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  19. Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 29 lutego 2016 r. od godz. 13:00 do godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  20. Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 7 marca 2016 r. od godz. 16:30 do godz. 20:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik

  Zał. nr 1 do protokołu Nr XX/2016 - więcej ząłącznik


  21. Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 29 marca 2016 r. od godz. 13.00 do godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik


  22. Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 r. od godz. 14:00 do 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  23. Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 30 maja 2016 r.  od godz.14:00 do 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  24. Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 21 czerwca 2016 r.  od godz. 9:00 do 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  25. Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 30 czerwca 2016 r.  od godz.14:00 do 16:05 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  26. Protokół Nr XXVI/2016 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 30 sierpnia 2016 r. od godz. 14:00 do 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik  

  sprawozdanie z prac Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  27. Protokół Nr XXVII/2016 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 20 września 2016 r. od godz.14:05 do 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  28. Protokół Nr XXVIII z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 28 października 2016 r. od godz. 12.00 do 15.35 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  29. Protokół Nr XXIX z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 29 listopada 2016 r. od godz. 13.15 do 16.20 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik

  Prezentacja LGD - więcej załącznik


  30. Protokół Nr XXX z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 20 grudnia 2016 r. od godz. 12:00 do 16:20. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  31. Protokół Nr XXXI z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r. od godz. 8.00 do 8.17. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


   

  2017

   


  32. Protokół Nr XXXII z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 31 stycznia 2017 r. od godz. 13.00 do 15.10. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik

  Załącznik do protokołu - więcej załącznik


  33. Protokół Nr XXXIII z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 27 lutego 2017 r. od godz. 13.05 do 15.50. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik

  Załącznik do protokołu - więcej załącznik


  34. Protokół Nr XXXIV z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 27 marca 2017 r. od godz. 13.05 do 15.45. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  35. Protokół Nr XXXV z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 25 kwietnia 2017 r. od godz. 12.05 do 13.55. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 

  sprawozdanie z prac Wójta Gminy Malczyce - więcej załacznik 


  36. Protokół Nr XXXVI z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 30 maja 2017 r. od godz. 16.20 do 16.35. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 

  sprawozdanie z prac Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik 

  37. Protokół Nr XXXVII z uroczystej sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 31 maja 2017 r.  - więcej załacznik 


  38. Protokół Nr XXXVIII z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 20 czerwca 2017 r. od godz. 13.05 do godz. 15.00. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  39. Protokół Nr XXXIX z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 25 lipca 2017 r. od godz. 15.15 do godz. 15.22. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więce załącznik 


  40. Protokół Nr XL z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 27 września 2017 r. od godz. 13.05 do godz. 15.20. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 

  sprawozdanie z prac Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  41. Protokół Nr XLI z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 30 października 2017 r. od godz. 13.05 do godz. 16.40 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 

  sprawozdanie z prac Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik 
  załącznik nr 1 do protokołu - więcej załacznik 
  załącznik nr 2 do protokołu - więcej załacznik 


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 29.11.2017
  Podpisał: admin2
  Dokument z dnia: 29.11.2017
  Dokument oglądany razy: 2477
Gmina Malczyce NIP: 9131501629