K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Protokoły z przebiegu sesji - kadencja 2010 - 2014

   

   

  2010

   


  1. Protokół Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 1 grudnia 2010 r.
  od godz. 11-tej do godz.13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik 


  2. Protokół Nr II/2010 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 13 grudnia 2010 r. od godz.16-tej do godz.18-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik


  3. Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 28 grudnia 2010 r. od godz. 13-tej do godz.13:30 oraz w dniu 4 stycznia 2011 roku od godz.13-tej do godz.15-tej. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik


  4. Protokół Nr IV/2010 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 28 grudnia 2010 r. od godz.14:15 do godz.17:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik


   

  2011

   


  5. Protokół Nr V/2011 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 25 stycznia 2011 r. od godz.13-tej do godz.17:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik


  6. Protokół Nr VI/2011 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 29 marca 2011 r. od godz.13-tej do godz.17,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik

  pismo - Anny i Tomasza Gregoryczk - więcej załącznik


  7. Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 19 kwietnia 2011 r. od godz.13-tej do godz.15:30 w aali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik


  8. Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 24 maja 2011 r. od godz.13-tej do godz.17:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  9. Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 28 czerwca 2011 r. od godz. 13-tej do godz.16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik


  10. Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 18 lipca 2011 r. od godz.10-tej do godz.12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik


  11. Protokół Nr XI/2011 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 30 sierpnia
  2011 r.
   od godz.13-tej do godz.16-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik


  12. Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 7 września 2011 r. od godz. 9:00 do godz.9:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik


  13. Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 27 września
  2011 r.
   od godz.13-tej do godz.14,00 oraz w dniu 3 października 2011 r. od godz.14-tej do godz.15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik


  14. Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 18 października 2011 r. od godz.13-tej do godz.15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik


  15. Protokół Nr XV/2011 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 29 listopada
  2011 r.
   od godz.13-tej do godz.16:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik


  16. Protokół Nr XVI/2011 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 28 grudnia

  2011 r. od godz.13-tej do godz.15-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik


   

  2012

   


  17. Protokół Nr XVII/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 24 stycznia
  2012 r.
   od godz.13.00 do godz.18.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  18. Protokół Nr XVIII/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce w dniu 28 luty 2012 r. od godz. 13.00 do godz. 17.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  19. Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce w dniu 27 marca 2012 r. od godz. 13.00 do godz.16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  20. Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce w dniu 24 kwietnia 2012 r. od godz.13.00 do godz.16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul.Traugutta 15 - więcej załącznik 


  21. Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce w dniu 29 maja 2012 r. od godz. 13.00 do godz.16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  22. Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 29 czerwca
  2012 r.
  od godz.13.00 do godz.17.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  23. Protokół Nr XXIII/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce w dniu 26 lipca 2012 r. od godz. 10.00 do godz.10.40 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  24. Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 16 sierpnia
  2012 r. 
  od godz. 10.00 do godz.12.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  25. Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 3 września
  2012 r.
   od godz. 11.00 do godz.14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  26. Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 25 września 2012 r. od godz. 13.00 do godz. 17.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  27. Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 30 października 2012 r. od godz.13.00 do godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  28. Protokół Nr XXVIII/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 27 listopada 2012 r. od godz.13.00 do godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  29. Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 18 grudnia
  2012 r.
  od godz.13.00 do godz.17.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  30. Protokół Nr XXX/2012 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 28 grudnia
  2012 r.
   od godz. 16.00 do godz.18.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


   

  2013

   


  31. Protokół Nr XXXI/2013 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 29 stycznia 2013 r od godz 13.00 do godz. 18.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  32. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 19 luty 2013 r.
  od godz.13.00 do godz.16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  33. Protokół Nr XXXIII/2013 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 26 marca
  2013 r.
  od godz. 13.00 do godz.16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  34. Protokół Nr XXXIV/2013 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 30 kwietnia 2013 r. od godz.13.00 do godz.16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  35. Protokół Nr XXXV/2013 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 28 maja
  2013 r. 
  od godz.13.00 o godz.17.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  36. Protokół Nr XXXVI/2013 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 17 czerwca 2013 r. od godz.17.00 do godz.18.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  37. Protokół Nr XXXVII/2013 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 28 czerwca 2013 r. od godz.11.00 do godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  38. Protokół Nr XXXVIII/2013 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 27 sierpnia 2013 r. od godz.13.00 do godz.15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  39. Protokół Nr XXXIX/2013 z sesji wyjazdowej Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu
  4 października 2013 r. o godz.17.00 w Kudowie Zdrój – Hotel Kudowa -


  40. Protokół Nr XL/2013 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 28 października  2013 r. od godz.14.00 do godz.17.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 -  więcej załącznik 


  41. Protokół Nr XLI/2013 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 7 listopada 2013 r. od godz.16.00 do godz.17.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 -  więcej załącznik 


  42. Protokół Nr XLII/2013 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 26 listopada  2013 r. od godz.13.00 do godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  43. Protokół Nr XLIII/2013 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 20 grudnia 
  2013 r.
  od godz.13.00 do godz.17.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


   

  2014

   


  44. Protokół Nr XLIV/2014 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 28 stycznia   2014 r. od godz. 13.00 do godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  45. Protokół Nr XLV/2014 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 25 lutego 2014 r. od godz.13.00 do godz.16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik  


  46. Protokół Nr XLVI/2014 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 12 marca 2014 r. od godz.16.00 do godz.17.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik  


  47. Protokół Nr XLVII/2014 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 25 marca 2014 r. od godz.13.00 do godz.16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  48. Protokół Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 28 kwietnia  2014 r. od godz.13.00 do godz.17.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  49. Protokół Nr XLIX/2014 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 5 czerwca 
  2014 r.
  od godz.17.00 do godz.17.15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  50. Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 11 czerwca 2014 r. od godz.14.00 do godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


   51. Protokół Nr LI/2014 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 27 czerwca 2014 r. od godz.15.00 do godz.18.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  52. Protokół Nr LII/2014 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 26 sierpnia 2014 r. od godz.13.00 do godz.15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 


  53. Protokół Nr LIII/2014 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 25 września 2014 r. od godz.13.00 do godz.15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 - więcej załącznik 
    

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 22.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 22.03.2016
  Dokument oglądany razy: 1708
Gmina Malczyce NIP: 9131501629