K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 28.07.2015, zmieniona z powodu:
  ok

  Wójt Gminy

  Wójtem Gminy Malczyce  jest Piotr Frankowski, który został wybrany w wyborach bezpośrednich  w dniu 30 listopada 2014 r. Zaprzysiężenie wójta odbyło się w dniu 9 grudnia 2014 roku 

  Wójt jest  organem wykonawczym Gminy realizującym uchwały Rady Gminy  i zadania Gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta  należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy  i określanie sposobu ich wykonania, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. Wójt  może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu  Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi osobą wchodzącą w skład "kierownictwa" Gminy. 

   Wójt został wybrany w  wyborach bezpośrednich na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia  2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 211, poz 212 ze zmianami). Kadencja wójta trwa cztery lata.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Renata Ciszewska
  Publikacja dnia: 28.07.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 28.07.2015
  Dokument oglądany razy: 837
Gmina Malczyce NIP: 9131501629