K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 24.02.2016, zmieniona z powodu:
  ok

  Dowody, akty USC, sprawy obywatelskie

   

   

  1. Zameldowanie na pobyt stały - druk
    
  2. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej - druk
    
  3. Wydanie dowodu osobistego - druk
    
  4. Zaświadczenie o zameldowaniu - druk
    
  5. Wymeldowanie z pobytu stałego - druk
    
  6. Wpis do rejestru wyborców - druk
    
  7. Nadanie i zmiana numeru PESEL - druk
    
  8. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych - druk
    
  9. Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty - druk
    
  10. wpis do spisu wyborców - druk
    
  11. wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - druk
    
  12. Rejestracja przedpoborowych - druk
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 24.02.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 24.02.2016
  Dokument oglądany razy: 1616
Gmina Malczyce NIP: 9131501629