K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian
  • Protokoły z przebiegu sesji - kadencja 2014 - 2018 » Wersja z dnia: 02.06.2016
   Powód wprowadzenia zmian: 23. Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 30 maja 2016 r. od godz.14:00 do 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 24. Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 21 czerwca 2016 r. od godz. 9:00 do 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 25. Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Gminy Malczyce odbytej w dniu 30 czerwca 2016 r. od godz.14:00 do 16:05 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik

  • 2016 » Wersja z dnia: 02.06.2016
   Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016 » Wersja z dnia: 02.06.2016
   Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

  • 2016 » Wersja z dnia: 02.06.2016
   Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

  • 2016 » Wersja z dnia: 02.06.2016
   Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja 30. Uchwała Nr XXV/121/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za2015 rok. - więcej załącznik 31. Uchwała Nr XXV/122/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie absolutorium - więcej załącznik 32. Uchwała Nr XXV/123/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/227/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 paździrnika 2010 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. - więcej załącznik 33. Uchwała Nr XXV/124/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik 34. Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej załącznik 35. Uchwała Nr XXV/126/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. - więcej załącznik 36. Uchwała Nr XXV/127/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie 37. Uchwała Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/216/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 - więcej załącznik

  • 2016 » Wersja z dnia: 02.06.2016
   Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

  • 2016 » Wersja z dnia: 02.06.2016
   Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

  • Kierownicy, dyrektorzy jednostek » Wersja z dnia: 02.06.2016
   Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

  • 2009 » Wersja z dnia: 01.06.2016
   Powód wprowadzenia zmian: up

  • 2009 » Wersja z dnia: 01.06.2016
   Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: admin admin
  Publikacja dnia: 20.03.2016
  Podpisał: admin admin
  Dokument z dnia: 20.03.2016
  Dokument oglądany razy: 235741
Gmina Malczyce NIP: 9131501629