K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 14.03.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Budżet gminy

   

  2016
  Uchwała Nr XVII/87/2015 RADY GMINY MALCZYCE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. – więcej załącznik

  zał. 1 – więcej załącznik
  zał. 2 – więcej załącznik
  zał. 3 – więcej załącznik


  2014
  Uchwała Nr XLIII/192/2014 RADY GMINY MALCZYCE z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2014 r. - więcej załącznik 

  zał. 1 - więcej załącznik 
  zał. 2 - więcej załącznik
  zał. 3 - więcej załącznik 

  • Uchwała Nr V/55/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2014 r., w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XLIII/192/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2014 rok - więcej załącznik
  • Uchwała Nr V/56/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2014 r., w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XLIII/191/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce oraz uchwale nr XLIII/192/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2014 rok - więcej załącznik  

  2012

  Uchwała nr XVII/76/2012 Rady Gminy Malczyce  z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik 

  Uchwała nr XVII/77/2012 Rady Gminy Malczyce  z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2012 r. - więcej załącznik 

  • Uchwała NrV/57/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2012 r. - więcej załącznik 
  • Uchwała NrV/58/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2012 r. - więcej załącznik 
  • Uchwała  Nr V/273/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Malczyce projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2012 wraz  z uzasadnieniem - więcej załącznik 

  • Uchwała  Nr V/274/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu  Gminy Malczyce przedstawionego w  projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2012 r. - więcej załącznik 

  • Uchwała  Nr V/275/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce przedstawionej wraz zprojekterm uchwały budżetowej na 2012 r. - więcej załącznik 


  2008

  Uchwała Nr XVIII/77/2007 Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2007 r.  w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2008 r. - więcej załącznik 

  zał. 1 - więcej załącznik 
  zał. 2 - więcej załącznik 
  zał. 3 - więcej załącznik 
  zał. 4 - więcej załącznik 
  zał. 5 - więcej załącznik 
  zał. 6 - więcej załącznik
  zał. 7 - więcej załącznik 
  zał. 8 - więcej załącznik 
  zał. 9 - więcej załącznik 
  zał. 10 - więcej załącznik 
  zał. 11 - więcej załącznik 
  zał. 12 - więcej załącznik 
  zał. 13 - więcej załącznik 
  zał. 14 - więcej załącznik 

  • Uchwała V/204/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 6 grudnia 2007 r. - więcej załącznik 

  2007
  Uchwała nr IV/15/2007 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2007 r. - więcej załącznik 

  zał. 1 - więcej załącznik 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 14.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 14.03.2016
  Dokument oglądany razy: 664
Gmina Malczyce NIP: 9131501629