K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Referat Spraw Obywatelskich

   

   

  Pracownicy:

  1.

  Bożena Sikorska

  Kierownik 

  2.

  Agnieszka Stępień - Myca 

  Podinspektor ds. ewidencji ludności

   

  Zadania: 

  prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość:

  1. prowadzenie ewidencji ludności,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  3. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
  4. prowadzenie stałego rejestru wyborców, sporządzenie spisu wyborców,
  5. współpraca z sądami powszechnymi w zakresie udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji,
  6. wywieszenie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu jest nieznane,
  7. przygotowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
  8. prowadzenie spraw kadrowych i płacowych pracowników Urzędu,
  9. prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
  10. opracowywanie i bieżąca aktualizacja planów Akcji Kurierskiej,
  11. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

   

  Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

  1. Prowadzenie rejestracji stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwiązaniu związku małżeńskiego, o uznaniu dziecka,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  3. stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
  4. prowadzenie spraw w zakresie należącym do Kierownika USC, a wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego,
  5. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 14.12.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 14.12.2017
  Dokument oglądany razy: 1792
Gmina Malczyce NIP: 9131501629