K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 06.03.2016, zmieniona z powodu:
  ok

  2016

  1. Malczyce, dnia 14 stycznia 2016 r. ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

  Nazwa zadania : Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza.
  Numer sprawy 10168 - 2016

  Ogłoszenie o zamówieniu - więcej załącznik
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - więcej załącznik
  Koncepcja - więcej załącznik
  Schemat Technologiczny - więcej załącznik
  Zagospodarowanie terenu - więcej załącznik
  Formularz ofertowy - więcej załącznik

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - więcej załącznik

  Informacja z sesji otwarcia ofert - więcej załącznik
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej załącznik 
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - więcej załącznik 


  2. Malczyce, dnia 25.01.2016 r. zapytanie ofertowe ROŚ.1.2016.RC
  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Malczyce-  więcej załącznik 
   

  Protokół z dnia 9 luty 2016 r. z otwarcia ofert - więcej załącznik


  3. Malczyce, dnia 25.01.2016 r. zapytanie ofertowe ROŚ.2.2016.RC
  Zaproszenie do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy usług geodezyjnych na potrzeby zadań Gminy Malczyce w 2016 roku - więcej załącznik 

  Protokół z dnia 9 luty 2016 r.  z otwarcia ofert - więcej załącznik 


  4. Malczyce, dnia 8 luty 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza.
  Nazwa zadania : Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków
  w Malczycach przy ul. Sienkiewicza.

  1.Zapytanie ofertowe - więcej załącznik

  2. Koncepcja technologiczna oczyszczalni ścieków więcej załącznik

  3. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków więcej załącznik

  4. Zagospodarowanie terenu - więcej załącznik

  5. Formularz ofertowy wykonawcy - więcej załącznik

  WYJAŚNIENIA SIWZ:  - więcej załącznik
  WYJAŚNIENIA SIWZ: - więcej załącznik
  Zał. 5, do wyjaśnienia SIWZ - więcej załącznik

  Protokół z otwarcia ofert - więcej załącznik


  5. Malczyce, dnia 9 luty 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Nazwa zadania: Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 38 w Malczycach.

  1. Zapytanie ofertowe - więcej załącznik

  2. Przedmiar robót - więcej załącznik

  3. Formularz ofertowy - więcej załącznik


  6. Malczyce dnia 10 luty 2016 r. Ogłoszenie wykazu nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: nieruchomośc niezabudowana, położona we wsi Dębice w Gminie Malczyce, oznaczona geodezyjnie nr działki 136/2 AM 2, o pow. 0,2401 ha - więcej załącznik


  7. Malczyce dnia 16 luty 2016 r. Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodów pożarniczych Star 244 oraz Żuk A-156.
  1. Ogłoszenie - więcej załącznik 
  2. Formularz ofertowy - więcej załącznik 
  3. Oświadczenie - więcej załącznik 
  4. Umowa - więcej załącznik 

  Protokół z otwarcia ofert - więcej załącznik


   8. Malczyce, dnia 19 luty 2016 r. Ogłoszenie wykazu nieruchomości mienia komunlanego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Wąskiej 1 w Malczycach - więcej załącznik


  9. Malczyce, dnia 19 luty 2016 r. Ogłoszenie wykazu nieruchomości mienia komunlanego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mylnej 3 w Malczycach - więcej załącznik


  10. Malczyce, dnia 26 luty 2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty w związku z realizacją  projektu „Umiem pływać” dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów  w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  zapraszamy do składania ofert przewoźników dysponujących środkami komunikacji do przewozu osób – autobuswięcej załącznik
  formularz ofertowy - więcej załącznik


  11. Malczyce, dnia 29 luty 2016 r. Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego Żuk A-156. - więcej załącznik 
  1. Ogłoszenie,
  2. Formularz ofertowy,
  3. Oświadczenie,
  4. Umowa.

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 06.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 06.03.2016
  Dokument oglądany razy: 863
Gmina Malczyce NIP: 9131501629