K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Dokumenty

   

  1. Zameldowanie na pobyt stały, czasowy
  wymagane dokumenty: tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu), w którym następuje realizacja obowiazku meldunkowego, druk: zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego -wypełnia się na miejscu, do wglądu: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, w przypadku cudzoziemców odpowiednio karta pobytu).

  opłata: nie podlega

  DRUK  pobyt stały - więcej załącznik
  DRUK pobyt czasowy  - więcej załącznik


  2. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
  wymagane dokumenty: podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy, do wglądu – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty)
  opłata: wniosek - nie podlega opłacie skarbowej, zaświadczenie - 17 zł, 
  nie pobiera się opłat od zaświadczeń wydawanych do celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, zatrudnienia.


  3. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  wymagane dokumenty:  podanie o wymeldowanie, tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu)
  opłata: 10 zł za wydanie decyzji


  4. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP oraz powrotu
  wymagane dokumenty: druk: zgłoszenie wymeldowania - wypełnia się na miejscu, do wglądu - dowód potwierdzający tożsamość
  opłata: nie podlega

  DRUK wymeldowanie z pobytu stałego - więcej załącznik
  DRUK wymeldowanie z pobytu czasowego - więcej załącznik
  DRUK zgłoszenie wyjazdu za granicę - więcej załacznik
  DRUK zgłoszenie powrotu z zagranicy - więcej załącznik


  5. Wydanie dowodu osobistego

  wymagane dokumenty: wniosek o wydanie dowodu osobistego z aktualną fotografią o wymiarach 35x45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji frontalnej na jednolistym jasnym tle.

  opłata: nie podlega

  DRUK - więcej załącznik 


  6. Wpis do rejestru wyborców
  wymagane dokumenty: wniosek 
  opłata: nie podlega 

  DRUK - więcej załącznik
  DRUK - więcej załącznik


  7. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  wymagane dokumenty: dowód osobisty 
  opłata: nie podlega


  8. Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkiwania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
  wymagane dokumenty: wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkiwania cudzoziemców oraz rejestru PESEL, dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (wezwanie sądowe, postanowienie i decyzje innych organów),jeżeli wnioskodawca taki dokument posiada.
  opłata: opłata za udostępnienie jednostkowych danych - 31 zł

  DRUK - więcej załącznik


  9. Udostępnienie danychw trybie  jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

  DRUK - więcej załącznik


   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 10.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 10.03.2016
  Dokument oglądany razy: 2562
Gmina Malczyce NIP: 9131501629