K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.03.2016, zmieniona z powodu:
  ok

  Dokumenty

   

   

   

  1. Decyzje administracyjne prostujące lub uzupełniające akty stanu cywilnego 
  wymagane dokumenty: wniosek, zupełny odpis aktu stanu cywilnego mający być podstawą sprostowania lub uzupełnienia.
  opłata: decyzja - 39 zł 


  2. Decyzje administracyjne zezwalające na wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
  wymagane dokumenty: wniosek, oryginalny zagraniczny akt stanu cywilnego lub jego uwierzytelniona kopia przez organ wydający dokument lub potwierdzona przez konsula, urzędowe tłumaczenie aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego języka polskiego, skrócony odpis aktu małżeństwa w przypadku urodzenia dziecka lub skrócone odpisy urodzeń w przypadku małżeństwa.
  opłata: decyzja - 50 zł 


  3. Rejestracja urodzeń, zgonów, małżeństw

  •  W przypadku zgłoszenia urodzenia:

  wymagane dokumenty: karta zgłoszenia urodzenia (winien dostarczyć szpital), akt małżeństwa rodziców dziecka i ich dowody osobiste, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa należy dostarczyć akt urodzenia matki dziecka i dowód osobisty
  opłata:  nie dotyczy 

  • W przypadku zgłoszenia zgonu:

  wymagane dokumenty: karta zgonu wystawiona przez szpital, dowód osobisty zmarłego, dowód osobisty współmałżonka (jeżeli żyje), książeczkę wojskową ( jeżeli posiada)
  opłata:  nie dotyczy  

  W przypadku zawarcia małżeństwa
  wymagane dokumenty: dowody osobiste i metryki urodzeń, w przypadku osób rozwiedzionych dodatkowo skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku wdowców dodatkowo skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka
  opłata:  nie dotyczy  


  4. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  wymagane dokumenty: dowód osobisty. podanie
  opłata:  skrócony odpis - 22 zł, odpis zupełny - 33 zł


  5. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  wymagane dokumenty: dowód osobisty. skrócona metryka urodzenia
  opłata:  zapewnienie - nie podlega opłacie, sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

  Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie  małżeństwa  zachowuje ważność przez okres 3 miesięcy.


   

  6. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarciu małżeństwa za granicą
  wymagane dokumenty: dowód osobisty. krócony odpis aktu urodzenia, lub małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
  opłata:  podanie - nie podlega opłacie, zaświadczenie - 38 zł


  * Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia   małżeństwa za granicą zachowuje ważność przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydania.


   

  7. Decyzja administracyjna o odtworzeniu treści akty stanu cywilnegowymagane dokumenty: wniosek
  opłata:  wniosek - nie podlega opłacie, decyzja - 39 zł


   

  8. Zawieranie małżeństwa poza lokalem urzędu* zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu może nastąpić jedynie z ważnych powodów np.: obłożna choroba, pobyt w szpitalu, pobyt w zakładzie karnym.

  wymagane dokumentypodanie, dowody osobiste i metryki urodzeń, w przypadku osób rozwiedzionych dodatkowo skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, 
  w przypadku wdowców dodatkowo skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka, zaświadczenie lekarskie.
  opłata:  sporządzeni protokółu o zawarciu małżeństwa poza lokalem USC
  - 11 zł, 
  sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł, załączniki - nie podlegają opłacie skarbowej


   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 05.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 05.03.2016
  Dokument oglądany razy: 739
Gmina Malczyce NIP: 9131501629