K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  Ta strona została usunięta dnia: 03.08.2015, z powodu:
  aktualizacja treści

  Konsultacje społeczne

  Informacja o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

   KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

  Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwałą Nr LVIII/233/2010 Rady Gminy Malczyce dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z radą pożytku publicznego lub organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  - więcej załacznik

  formularz do konsultacji - więcej załacznik

  program współpracy z organizacjami pozarządowymi - więcej załacznik

  rozstrzygnięcie nadzorcze program współpracy - wiecej załacznik

  WYNIKI Z KONSULTACJI  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY GMINY MALCZYCE    Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  NA 2015 R.

  Zgodnie z § 5 Regulaminu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LVIII/233/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji przedstawiam  wyniki z przeprowadzonych konsultacji - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Renata Ciszewska
  Publikacja dnia: 03.08.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 03.08.2015
  Dokument oglądany razy: 1146
Gmina Malczyce NIP: 9131501629