K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 28.07.2015, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Kadencja 2014 – 2018

  Uchwały Rady Gminy Malczyce
  Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada   2014 r., w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada   2014 r., w sprawie wyboru I przewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada   2014 r., w sprawie wyboru II przewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada   2014 r., w sprawie wyboru przewodniczących  stałych komisji Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 9 grudnia   2014 r., w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 - więcej załącznik

  Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malczyce na rok 2015 - więcej załącznik

  załącznik nr 1- 1a - do Uchwały nr III/7/2014 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 - do Uchwały nr III/7/2014 - więcej załącznik

  załączniki  nr 3 - do 12 uchwały nr III/7/2014 - więcej załącznik

  Uchwala Nr V/282/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 12 grudnia 2014 r., w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta Gminy Malczyce projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce  na rok 2015 wraz z uzasadnieniem - więcej załącznik

  Uchwala Nr V/283/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 12 grudnia 2014 r., w sprawie opinii o możliwości  sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetu Gminy Malczyce  na rok 2015 - więcej załącznik

  Uchwala Nr V/284/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 12 grudnia 2014 r., w  sprawie opinii o projekcie  uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Malczyce przedstawionej  wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 - więcej załącznik

  Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok - więcej załącznik
  Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie wydaktów, które nie wygasają w roku 2014 - więcej załącznik
  Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie zmiany uchwały  w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu, trybu umarzania odraczania spłaty lub rozkłądania na raty należności pieniężnych mających  charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Malczyce oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  w którym ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazany podmiot uprawniony do udzielania tych ulg - więcej załącznik
  Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie wynagrodzenia dla wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie zmiany uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2014 roku - więcej załącznik

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Renata Ciszewska
  Publikacja dnia: 28.07.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 28.07.2015
  Dokument oglądany razy: 728
Gmina Malczyce NIP: 9131501629