K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 26.04.2018, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Obwieszczenia

  2018


  26 kwietnia 2018 r. - ZAWIADOMIENIE - Rozbudowa i modernizacja instalacji do chowu i hodowli drobiu na terenie działek o nr ewidencyjnych 56/2, 57/6, 57/7 oraz 58/6 w miejscowości Chomiąża, gmina Malczyce - więcej załącznik 


  17 kwietnia 2018 r. ZAWIADOMIENIE - zawiadomienie, że w dniu 16.04.2018 r. Wójt Gminy Malczyce po zaopiniowaniu wniosku o wydanie decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przetwarzeaniu odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Rusko (gm. Malczyce )" - więcej załącznik 


  10 marca 2018 r. OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ - zawiadomienie, że w dniu 27.04.2018 r. o godz.10:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.Wrocławskiej 2 w pok. 205, odbędzie się rozprawa administracja, której przemiotem będzie uzgodnienie interesów stron w kwestii przyjmowania metod ograniczania oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 94 - więcej załącznik 


  27 marca 2018 r. - ZAWIADOMIENIE - w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i modernizacji instalacji do chowu i hodowli drobiu na terenie działek o nr ewidencyjnych 56/2, 57/6, 57/7 oraz 58/6 w miejscowości Chomiąża, gmina Malczyce - więcej załącznik 


  27 marca 2018 r. - ZAWIADOMIENIE - w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na Przetwarzaniu odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Rusko (gm. Malczyce) - więcej załącznik 


  16 marca 2018 r. - ZAWIADOMIENIE - Rozbudowa i modernizacja instalacji do chowu i hodowli drobiu na terenie działek o nr ewidencyjnych 56/2, 57/6, 57/7 oraz 58/6 w miejscowości Chomiąża, gmina Malczyce - więcej załacznik 


  5 marca 2018 r. - OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ - zawiadomienie, że w dniu 27.03.2018 r. o godz.10:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.Wrocławskiej 2 w pok. 205, odbędzie się ponowna rozprawa administracja, której przemiotem będzie uzgodnienie interesów stron w kwestii przyjmowania metod ograniczania oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 94 - więcej załacznik  


  2 marca 2018 r. - OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr 1/2018 zatwierdzającej:projekt robót geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnoślaskie, gminy: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka - więcej załącznik 


  19 lutego 2018 r. - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przetwarzaniu odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Rusko (gm. Malczyce) - więcej załacznik 


  6 lutego 2018 r. - ZAWIADOMIENIE  w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i modernizacji instalacji do chowu i hodowli drobiu na terenie działek o nr ewidencyjnych 56/2, 57/6, 57/7 oraz 58/6 w miejscowości Chomiąża, gmina Malczyce - więcej załącznik 


  6 lutego 2018 r. - OBWIESZCZENIE  o rozprawie administracyjnej, w dniu 21.02.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2 w pok. 205, odbędzie się rozprawa administracyjna, której przedmiotem będzie uzgodnienie interesów stron w kwestii przyjmowania metod ograniczania oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 94 - więcej załącznik 


  12 stycznia 2018 r. - ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu zapoznania się z aktami sprawy - obowiązku ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wilczków - Środa Śląska - więcej załącznik 


  12 stycznia 2018 r. - OBWIESZCZENIE  Starosty Powiatu Średzkiego o przedłużeniu terminu zapoznania się z aktami sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego, z urzędu, w sprawie nałożenia obowiązku na GDDKIA, obowiązku ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wilczków - Środa Śląska - więcej załacznik 


  11 stycznia 2018 r. - ZAWIADOMIENIE w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i modernizacji instalacji do chowu i hodowli drobiu na terenie działek o nr ewidencyjnych 56/2, 57/6, 57/7 oraz 58/6 w miejscowości Chomiąża, gmina Malczyce - więcej załącznik


  2017

  29 grudnia 2017 r. - OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Średzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, z urzędu, w sprawie nałożenia obowiązku na GDDKIA, obowiązku ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wilczków - Środa Śląska - więcej załącznik 


  29 grudnia 2017 r. - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  - obowiązku ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wilczków - Środa Śląska - więcej załącznik 


  6 grudnia 2017 r. - ZAWIADOMIENIE Rozbudowa i modernizacja instalacji do chowu i hodowli drobiu na terenie działek o nr ewidencyjnych 56/2, 57/6, 57/7 oraz 58/6 w miejscowości Chomiąża, gmina Malczyce - więcej załącznik 


  2 listopada 2017 r. - ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, polegającego na Rozbudowie i modernizacji instalacji do chowu i hodowli drobiu na terenie działek o nr ewidencyjnych 56/2, 57/6, 57/7 oraz 58/6 w miejscowości Chomiąża, obręb 0002 Chomiąża, gmina Malczyce - więcej załącznik 


  6 października 2017 r. - OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. - o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektu uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnoślaskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw do 31 października 2017 r . - więcej załącznik 


  Malczyce dnia, 27 września 2017 r. -ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji "Modernizacja zbiornika Leśnictwo Wilczków 3 (13-17-1-05) - więcej załącznik 


  19 września 2017 r. - OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - więcej załącznik 


  18 września 2017 r. - OBWIESZCZENIE Wojewódy Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości - więcej załącznik 


  Malczyce, dnia 10 lipca 2017r. - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji środowiskowych "Modernizacja zbiornika Leśnictwo Wilczków 3 (13-17-1-05) - więcej załącznik 


  Malczyce dnia, 13 stycznia 2017 r. - ZAWIADOMIENIE Przebudowa drogi powiatowej nr 2069D na odcinku od miejscowości Zawadka do drogi wojewódzkiej nr 345 poprzez miejscowość Szymanów aż do drogi powiatowej 2070D - więcej załącznik


  2016


  Malczyce, dnia 28 grudnia 2016 r., ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Odkrywkowa eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża Chełm, gmina Malczyce - więcej załącznik


  Malczyce dnia, 14 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa drogi powiatowej nr 2069D - więcej załącznik


  Malczyce dnia, 1 grudnia 2016 r. ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych dla całej miejscowości Rusko - Gmina Malczyce wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w miejscowości Malczyce przy ul. Różanej" - więcej załącznik


  Malczyce dnia, 24 listopada 2016 r. OBWIESZCZENIE "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych dla całej miejscowości Rusko - Gmina Malczyce wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w miejscowości Malczyce przy ul. Różanej" - więcej załącznik


   22 listopada 2016 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn."Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345" - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 17 listopada 2016 r. ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Stacja demontażu pojazdów na działce geodezyjnej nr 702, obręb Malczyce, gmina Malczyce - więcej załącznik


  Malczyce dnia, 28 września 2016 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego:"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych dla całej miejscowości Rusko - Gmina Malczyce wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w miejscowości Malczyce przy ul. Różanej" - więcej załacznik


  22 września 2016 r. OBWIESZCZENIE Wojewody Dolnośląskiego "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345" w ramach zadania: " Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW nr 345 w km 0,694 w miejscowości Wilczków" - więcej załącznik 


  Malczyce, dnia 14 września 2016 r. ROŚ.6232.51.2015/ 6220.3.6.2016  UZGODNIENIA  warunków realizacji przedsięwzięcia pn.:Stacja demontażu pojazdów na działce nr 702, obręb Malczyce - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 25 lipca 2016 r. ROŚ.6220.3.5.2016 ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów na działce geodezyjnej nr 702 obręb Malczyce" - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 19 lipca 2016 r. ROŚ.6232.51.2015/6220.3.2.2016 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów na działce geodezyjnejnr 702, obręb Malczyce, gmina Malczyce". - więcej załącznik


  5 lipca 2016 r. PROTOKÓŁ kontoroli przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną: Zieleniec ul. 1-go Maja, Malczyce Plac Zabaw ul. Sienkiewicza, Malczyce - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 24 maja 2016 r. ROŚ.6232.51.2015/6220.3.2.2016 dotyczy: UZGODNIENIA warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Stacja demontażu pojazdów na działce nr 702, obręb Malczyce - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 12 maja 2016 r. ROŚ.6220.1.5.2016 ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - "Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi DW 3455 w km 0,694 w miejscowości Wilczków".- więcej załącznik


  Malczyce, dnia 12 maja 2016 r. ROŚ.6220.1.5.2016/MZ ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi DW 3455 w km 0,694 w miejscowości Wilczków" - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 10 maja 2016 r. ROŚ.6220.2.3.2016/MZ ZAWIADOMIENIE stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza" - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 6 maja 2016 r. ROŚ.6232.1.4.2016/MZ ZAWIADOMIENIE nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: ,,Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi DW 3455 w km 0,694 w miejscowości Wilczków". - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 2 maja 2016 r. ROŚ.6220.2.3.2016 ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji "Rozudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza" - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 28 kwietnia 2016 r. ROŚ.6232.2.2016/MZ ZAWIADOMIENIE nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza" - więcej załącznik


  20 kwietnia 2016 r. INFORMACJA Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej , Odział w Brzegu - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 22 marca 2016 r. ROŚ.6220.2.2016 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza" - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 16 maca 2016 r. ROŚ.6220.1.2016 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA "Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 345 W KM 0,694 w miejscowości Wiczków gmina Malczyce - więcej załącznik


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 26.04.2018
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 26.04.2018
  Dokument oglądany razy: 2217
Gmina Malczyce NIP: 9131501629