K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 29.06.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Wybory samorządowe

   

  L.p.

  Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2014

  1.

  Informacje dot. Wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województwa oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast 2014 r. http://pkw.gov.pl/aktualnosci/  

  2. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w  Województwie Dolnośląskim - więcej załącznik
  3. Uchwała Nr XXVII/134/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2012 r., w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu- więcej załącznik
  4. Uchwała Nr XXVII/135/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2012 r., w sprawie podziału gminy Malczyce na stałe obwody do głosowania - wiecej załącznik
  5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r., w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic  m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - więcej załącznik
  6. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  wiecej załącznik
  7. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 - więcej załącznik
  8. Informacja Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 września 2014 r., o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - więcej załącznik
  9. Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 września 2014 r., o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Malczyce zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - więcej załącznik
  10.

  INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. - więcej załącznik

  ZMIANA ZAŁĄCZNIKA zgłaszanie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady - więcej załącznik

  poparcie listy kandydatów - więcej załącznik 

  oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie - więcej załącznik

  oświadczenie lustracyjne - więcej załącznik 

  informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - więcej załącznik

  oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - więcej załacznik

  11.

  INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.- więcej załącznik

  ZMIANA ZAŁĄCZNIKA zgłaszanie kandydata - więcej załącznik

  oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie - więcej załącznik

  oświadczenie lustracyjne - więcej załącznik

  informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - więcej załącznik

  12.

  Druk zgłoszenia kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej - więcej załącznik

  Druk zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych więcej załącznik

  13. Informacja o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach więcej załącznik
  14. K O M U N I K A T o składzie i godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej
  w Malczycach - więcej załącznik
  15. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach - więcej załącznik
  16. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 października 2014 r. o numerach        i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych - więcej załącznik
  17. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach z dnia 17 października  w sprawie losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych- wiecej załącznik
  18. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014  o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych do Rady Gminy Malczyce, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - więcej załącznik
  19. Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Malczyce zarządzonych na dzień    16 listopada 2014 r. - więcej załącznik
  20. Komunikat o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - więcej załącznik
  21. OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik
  22. OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik
  23.

  Zawiadamiam, że w dniu 29 października  2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie składów obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada  2014 r.  Proszę o obecność na spotkaniu.

  Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Paulina Bulik

  24. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - więcej załącznik 
  25.

  K O M U N I K A T  dla mężów zaufania dotyczący rozpoczecia prac Obowodowych Komisji Wyborczych  w dniu 16 listopada 2014 r. - więcej załącznik  

  26.

  Uchwała Gminnej  Komisji Wyborczej w Malczycach z dnia 18 listopada  2014 r., o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Malczyce w dniu 30 listopada 2014 r. - więcej załącznik

  27.

  Zawiadamiam, że w dniu 25  listopada  2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach odbędzie się posiedzenie  składów obwodowych komisji wyborczych  dotyczące ustalenia   zadań do dnia i w dniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Malczyce.  Proszę o obecność na spotkaniu.

  Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Paulina Bulik

  28. K O M U N I K A T  dla mężów zaufania dotyczący rozpoczecia prac Obowodowych Komisji Wyborczych  w dniu 30 listopada 2014 r. - więcej załącznik
  L.p.

  Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2014

  1.

  Informacje dot. Wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województwa oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast 2014 r. http://pkw.gov.pl/aktualnosci/  

  2. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w  Województwie Dolnośląskim - więcej załącznik
  3. Uchwała Nr XXVII/134/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2012 r., w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu- więcej załącznik
  4. Uchwała Nr XXVII/135/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2012 r., w sprawie podziału gminy Malczyce na stałe obwody do głosowania - wiecej załącznik
  5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r., w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic  m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - więcej załącznik
  6. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  wiecej załącznik
  7. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 - więcej załącznik
  8. Informacja Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 września 2014 r., o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - więcej załącznik
  9. Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 września 2014 r., o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Malczyce zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - więcej załącznik
  10.

  INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. - więcej załącznik

  ZMIANA ZAŁĄCZNIKA zgłaszanie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady - więcej załącznik

  poparcie listy kandydatów - więcej załącznik 

  oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie - więcej załącznik

  oświadczenie lustracyjne - więcej załącznik 

  informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - więcej załącznik

  oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - więcej załacznik

  11.

  INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.- więcej załącznik

  ZMIANA ZAŁĄCZNIKA zgłaszanie kandydata - więcej załącznik

  oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie - więcej załącznik

  oświadczenie lustracyjne - więcej załącznik

  informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - więcej załącznik

  12.

  Druk zgłoszenia kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej - więcej załącznik

  Druk zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych więcej załącznik

  13. Informacja o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach więcej załącznik
  14. K O M U N I K A T o składzie i godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej
  w Malczycach - więcej załącznik
  15. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach - więcej załącznik
  16. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 października 2014 r. o numerach        i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych - więcej załącznik
  17. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach z dnia 17 października  w sprawie losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych- wiecej załącznik
  18. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014  o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych do Rady Gminy Malczyce, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - więcej załącznik
  19. Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Malczyce zarządzonych na dzień    16 listopada 2014 r. - więcej załącznik
  20. Komunikat o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - więcej załącznik
  21. OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik
  22. OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik
  23.

  Zawiadamiam, że w dniu 29 października  2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie składów obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada  2014 r.  Proszę o obecność na spotkaniu.

  Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Paulina Bulik

  24. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - więcej załącznik 
  25.

  K O M U N I K A T  dla mężów zaufania dotyczący rozpoczecia prac Obowodowych Komisji Wyborczych  w dniu 16 listopada 2014 r. - więcej załącznik  

  26.

  Uchwała Gminnej  Komisji Wyborczej w Malczycach z dnia 18 listopada  2014 r., o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Malczyce w dniu 30 listopada 2014 r. - więcej załącznik

  27.

  Zawiadamiam, że w dniu 25  listopada  2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach odbędzie się posiedzenie  składów obwodowych komisji wyborczych  dotyczące ustalenia   zadań do dnia i w dniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Malczyce.  Proszę o obecność na spotkaniu.

  Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Paulina Bulik

  28. K O M U N I K A T  dla mężów zaufania dotyczący rozpoczecia prac Obowodowych Komisji Wyborczych  w dniu 30 listopada 2014 r. - więcej załącznik
  29.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 29.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 29.06.2016
  Dokument oglądany razy: 866
Gmina Malczyce NIP: 9131501629