K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 27.09.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Obwieszczenia


  2017


  Malczyce dnia, 27 września 2017 r. -ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji "Modernizacja zbiornika Leśnictwo Wilczków 3 (13-17-1-05) - więcej załącznik 


  19 września 2017 r. - OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - więcej załącznik 


  18 września 2017 r. - OBWIESZCZENIE Wojewódy Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości - więcej załącznik 


  Malczyce, dnia 10 lipca 2017r. - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji środowiskowych "Modernizacja zbiornika Leśnictwo Wilczków 3 (13-17-1-05) - więcej załącznik 


   

  Malczyce dnia, 13 stycznia 2017 r. - ZAWIADOMIENIE Przebudowa drogi powiatowej nr 2069D na odcinku od miejscowości Zawadka do drogi wojewódzkiej nr 345 poprzez miejscowość Szymanów aż do drogi powiatowej 2070D - więcej załącznik


  2016


  Malczyce, dnia 28 grudnia 2016 r., ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Odkrywkowa eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża Chełm, gmina Malczyce - więcej załącznik


  Malczyce dnia, 14 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa drogi powiatowej nr 2069D - więcej załącznik


   

  Malczyce dnia, 1 grudnia 2016 r. ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych dla całej miejscowości Rusko - Gmina Malczyce wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w miejscowości Malczyce przy ul. Różanej" - więcej załącznik


   

  Malczyce dnia, 24 listopada 2016 r. OBWIESZCZENIE "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych dla całej miejscowości Rusko - Gmina Malczyce wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w miejscowości Malczyce przy ul. Różanej" - więcej załącznik


   

   22 listopada 2016 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn."Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345" - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 17 listopada 2016 r. ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Stacja demontażu pojazdów na działce geodezyjnej nr 702, obręb Malczyce, gmina Malczyce - więcej załącznik


  Malczyce dnia, 28 września 2016 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego:"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych dla całej miejscowości Rusko - Gmina Malczyce wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w miejscowości Malczyce przy ul. Różanej" - więcej załacznik


   

  22 września 2016 r. OBWIESZCZENIE Wojewody Dolnośląskiego "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345" w ramach zadania: " Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW nr 345 w km 0,694 w miejscowości Wilczków" - więcej załącznik 


  Malczyce, dnia 14 września 2016 r. ROŚ.6232.51.2015/ 6220.3.6.2016  UZGODNIENIA  warunków realizacji przedsięwzięcia pn.:Stacja demontażu pojazdów na działce nr 702, obręb Malczyce - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 25 lipca 2016 r. ROŚ.6220.3.5.2016 ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów na działce geodezyjnej nr 702 obręb Malczyce" - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 19 lipca 2016 r. ROŚ.6232.51.2015/6220.3.2.2016 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów na działce geodezyjnejnr 702, obręb Malczyce, gmina Malczyce". - więcej załącznik


   

  5 lipca 2016 r. PROTOKÓŁ kontoroli przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną: Zieleniec ul. 1-go Maja, Malczyce Plac Zabaw ul. Sienkiewicza, Malczyce - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 24 maja 2016 r. ROŚ.6232.51.2015/6220.3.2.2016 dotyczy: UZGODNIENIA warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Stacja demontażu pojazdów na działce nr 702, obręb Malczyce - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 12 maja 2016 r. ROŚ.6220.1.5.2016 ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - "Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi DW 3455 w km 0,694 w miejscowości Wilczków".- więcej załącznik


  Malczyce, dnia 12 maja 2016 r. ROŚ.6220.1.5.2016/MZ ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi DW 3455 w km 0,694 w miejscowości Wilczków" - więcej załącznik

   


   

  Malczyce, dnia 10 maja 2016 r. ROŚ.6220.2.3.2016/MZ ZAWIADOMIENIE stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza" - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 6 maja 2016 r. ROŚ.6232.1.4.2016/MZ ZAWIADOMIENIE nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: ,,Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi DW 3455 w km 0,694 w miejscowości Wilczków". - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 2 maja 2016 r. ROŚ.6220.2.3.2016 ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji "Rozudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza" - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 28 kwietnia 2016 r. ROŚ.6232.2.2016/MZ ZAWIADOMIENIE nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza" - więcej załącznik


  20 kwietnia 2016 r. INFORMACJA Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej , Odział w Brzegu - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 22 marca 2016 r. ROŚ.6220.2.2016 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza" - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 16 maca 2016 r. ROŚ.6220.1.2016 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA "Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 345 W KM 0,694 w miejscowości Wiczków gmina Malczyce - więcej załącznik


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 27.09.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 27.09.2017
  Dokument oglądany razy: 1623
Gmina Malczyce NIP: 9131501629