K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 06.04.2016, zmieniona z powodu:
  zmiana linku

  konkurs ofert 2013

  WÓJT GMINY MALCZYCE działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz uchwały nr III/8/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” a także uchwały nr XXVII/138/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

  1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  2. wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zasad programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  3. kultury i dziedzictwa narodowego o charakterze lokalnym,
  <a data-cke-saved-href="\" href="\&quot;/pliki/ogloszenie" konkurs="" na="" 2013="" r_.doc\"="">więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 06.04.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 06.04.2016
  Dokument oglądany razy: 648
Gmina Malczyce NIP: 9131501629