K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.01.2017, zmieniona z powodu:
  Zaproszenie do Komisji Konkursowej - więcej załącznik

  Konkurs ofert na 2017 r.

  W dniu 5 stycznia 2017 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Malczyce nr 1/2017 ogłoszone zostały konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Malczyce na rok 2017 w zakresie:

  – upowszechniania kultury fizycznej
  – kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  – wypoczynku dzieci i młodzieży

  Oferty konkursowe należy składać w terminie
  do dnia 27 stycznia 2017 r. do godziny 9.00

  Zarządzenie Wójta Gminy Malczyce – więcej załącznik
  Kultura fizyczna – więcej załącznik
  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – więcej załącznik
  Wypoczynek- więcej załącznik
  Wzory dokumentów:
  wzór oferty
  wzór umowy
  wzór sprawozdania

  W związku z nowymi formularzami ofert, poniżej prezentujemy instrukcję ułatwiającą wypełnienie oferty
  instrukcja wypełniania oferty

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 05.01.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 05.01.2017
  Dokument oglądany razy: 840
Gmina Malczyce NIP: 9131501629