K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 27.04.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Konsultacje programów współpracy


  2016

  Informacja o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

  Wójt Gminy Malczyce zgodnie Uchwałą Nr LVIII/233/2010 Rady Gminy Malczyce dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z radą pożytku publicznego lub organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  ogłasza konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 9 listopada 2015 r. do 17 listopada 2015 r.
  Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy www.malczyce.wroc.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Malczyce, pok. nr 11, w godzinach pracy urzędu.
  Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia opinii:
  1. na adres poczty elektronicznej: sekretarz@malczyce.wroc.pl;
  2. pocztą na adres: Urząd Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce (decyduje data wpływu).
  Wyniki konsultacji społecznych zostaną poddane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malczyce.
  Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

  projekt uchwały Rady Gminy -  więcej załącznik
  formularz do konsultacji - więcej załącznik

  WYNIKI Z KONSULTACJI  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY GMINY MALCZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  NA 2016 r.

  Wójt Gminy Malczyce zgodnie Uchwałą Nr LVIII/233/2010 Rady Gminy Malczyce dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z radą pożytku publicznego lub organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przedstawia wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"- więcej załącznik


  2015

  Informacja o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

  KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

  Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwałą Nr LVIII/233/2010 Rady Gminy Malczyce dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z radą pożytku publicznego lub organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - więcej załącznik

  formularz do konsultacji - więcej załącznik
  program współpracy z organizacjami pozarządowymi - więcej załącznik
  rozstrzygnięcie nadzorcze program współpracy - więcej załącznik

  WYNIKI Z KONSULTACJI  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY GMINY MALCZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  NA 2015 r.

  Zgodnie z § 5 Regulaminu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LVIII/233/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji przedstawiam  wyniki z przeprowadzonych konsultacji: więcej załącznik


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 27.04.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 27.04.2016
  Dokument oglądany razy: 785
Gmina Malczyce NIP: 9131501629