K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 06.04.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Roczny programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym

  Roczny programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

   

  Wójt Gminy Malczyce zgodnie Uchwałą Nr LVIII/233/2010 Rady Gminy Malczyce dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z radą pożytku publicznego lub organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  ogłasza konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 9 listopada 2015 r. do 17 listopada 2015 r.
  Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy www.malczyce.wroc.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Malczyce, pok. nr 11, w godzinach pracy urzędu.
  Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia opinii:
  1. na adres poczty elektronicznej: sekretarz@malczyce.wroc.pl;
  2. pocztą na adres: Urząd Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce (decyduje data wpływu).
  Wyniki konsultacji społecznych zostaną poddane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malczyce.
  Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

  roczny  programu współpracy - więcej załącznik

  projekt uchwały Rady Gminy  więcej załącznik 

  formularz do konsultacji - więcej załącznik

  Wyniki konsultacji w ramach Rocznego programu współpracy gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi
  Wójt Gminy Malczyce zgodnie Uchwałą Nr LVIII/233/2010 Rady Gminy Malczyce dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z radą pożytku publicznego lub organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przedstawia wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"- więcej załącznik
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 06.04.2016
  Podpisał: Kaja Rejek
  Dokument z dnia: 06.04.2016
  Dokument oglądany razy: 942
Gmina Malczyce NIP: 9131501629