K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Konkurs ofert na 2016 r.

  Otwarty konkurs ofert na 2016 r.


  W dniu 27 kwietnia 2016 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Malczyce Nr 24/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2016 z zakresu: wspierania działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia, w zakresie:

  - organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych - wspieranie rozwoju i rehabilitacja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Malczyce

  W związku z powyższym informujemy o możliwości składania ofert konkursowych w terminie do dnia 19 maja 2016 r. do godziny 12.00

  Zarządzenie Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Ogłoszenie  - więcej załącznik
  Wzory dokumentów.doc - więcej załącznik

  Zaproszenie do Komisji Konkursowej - więcej załącznik

  Rozstrzygnięcie - więcej załącznik


  W dniu 5 stycznia 2016 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Malczyce nr 1/2016 ogłoszone zostały konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Malczyce na rok 2016 w zakresie:

  - kultury fizycznej i sportu
  - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  - ochrony zdrowia.

  W związku z powyższym informujemy o możliwości składania ofert konkursowych w terminie do dnia 27 stycznia 2016 r. do godziny 12.00

  Zarządzenie Wójta Gminy Malczyce- więcej załącznik
  Kultura fizyczna i sport - załącznik nr 1
  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - załącznik nr 2
  Ochrona zdrowia- załącznik nr 3
  Wzory dokumentów - więcej załącznik

  Rozstrzygnięcie
  otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. - więcej załącznika

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 20.05.2016
  Podpisał: Kaja Rejek
  Dokument z dnia: 20.05.2016
  Dokument oglądany razy: 1570
Gmina Malczyce NIP: 9131501629