K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 19.04.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Oferty w trybie art.19a

  Malczyce, dnia 19 kwietnia 2017 r.

  OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

  Dnia 18 kwietnia 2017 r. do Urzędu Gminy Malczyce wpłynęła oferta złożona przez  Krainę Siatkówki na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „mini siatkówka dziewcząt w Malczycach i dolnym Śląsku w roku 2017”.
  Niniejszą ofertę zamieszcza się, zgodnie z art. . 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Malczyce oraz na stronie internetowej www.malczyce.wroc.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe.
  W terminie 7 dni od opublikowania złożonej oferty każdy możne zgłaszać do niej uwagi. 
  Uwagi można składać w formie:
  - papierowej przesyłanej na adres: Urząd Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce;
  - elektronicznej przesyłanej na adres e-mail: sekretarz@malczyce.wroc.pl

  do dnia 26 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


  Oferta - więcej załącznik

  WÓJT GMINY MALCZYCE
  (-)  PIOTR FRANKOWSKI

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 19.04.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 19.04.2017
  Dokument oglądany razy: 662
Gmina Malczyce NIP: 9131501629