K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Mienie

  MIENIE KOMUNALNE

  za 2007 rok

  Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy Malczyce nastąpiła w oparciu o ustawę z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., nr 15, poz 148 ze zmianami/

  Powierzenie gruntów stanowiacych własność Gminy wynosi 273 25 37 ha na ogólną wartość 14.481.839,24 zł

   

  Wieś Wilczków

  - grunt zabudowany - 1.343m2

  - grunt niezabudowany -3.408m2

  - drogi gminne - 184.500m2

  - grunt i tereny różne -238.100m2 

  Ogólna wartość 1.229.059,00 zł

   

  Wieś Rachów

  - drogi gminne - 70.025m2

  - grunty i tereny zieleni - 6.000m2

  - boisko sportowe - 6.000 m2    

  Ogólna wartość 459.562,00 zł

   

  Wieś Rusko

  - drogi gminne - 127.200 m2

  - grunty niezabudowane - 2.300 m2

  - grunty zabudowane - 1.000 m2

  - boisko grunty zieleni różne - 18.900 m2

  - wysypisko śmieci - 68.900 m2

  Ogólna wartość 1.024.570,00 zł

   

  Wieś Szymanów

   - drogi gminne - 69.600m2

  - grunty zabudowane -15.151 m2

  - grunty różne i tereny zieleni - 1.800 m2

  Ogólna  wartość 191.715,00 zł

   

  Wieś Chomiąża

  - drogi gminne - 237.574 m2

  - grunt niezabudowany  4.954 m2

  - grunty zabudowane - 1358 m2

  - grunty różne, tereny zieleni  - 71.248 m2

  Ogólna wartość 1.365.641,00 zł

   

  Wieś Dębice

  - drogi gruntowe - 134.200m2

  - grunty zabudowane - 4.351m2

  - grunty różne, łąki - 4.700 m2

  - grunty niezabudowane - 3.820 m2

  - boisko -  12.078 m2    

  Ogólna wartość 738.345,00 zł

   

  Wieś Kwietno

  - drogi gruntowe - 155.703m2

  - grunt zabudowany - 12.921 m2

  - grunt niezabudowany - 12.257m2

  - boisko sportowe - 10.053 m2 

  Ogólna wartość 932.462,00 zł

   

  Wieś Mazurowice

  - drogi gruntowe - 175.254 m2

   - grunty rolne - 2.900m2

  - grunt zabudowany - 24.648 m2

  - grunt niezabudowany - 47.061 m2

  Ogólna wartość 1.976.785,00 zł

   

  Wieś Chełm

  - drogi gruntowe- 31.800m2

  - grunt zabudowany - 1.161m2

  - grunt niezabudowany - 886m2

  - boisko - 4.191 m2

  Ogólna wartość 104.083,00 zł

   

  Wieś Malczyce

  - grunt pod zabudowę  220.718 m2 

  grunty różne 527.096 m2 

  - grunty na współwłąsność 30.606 m2

   - drogi 164.617 m2

  Ogólna wartośc 6.459.614,54 zł

  Na terenie Gminy posaidamy 12 ha lasó w zarządze bezpośrednim. Gmina Malczyce jest użytkowniekiem wieczystym gruntu działki nr 17; położonej w Malczycach o pow. 2,47 ha o wartości 125.970 zł 

   

  Budynki:

  Budynków mieszkalnych posiadamy  o wartości 2.728.412,00 zł – w zarządzie zakładu    ZBGKiM.

  Budynki mieszkalne posiadamy również w 3 miejscowościach tj. Wilczków,Szymanów   i Kwietno o wartości 379.137,00 zł w zarządzie gminnym.

  Pozostałe obiekty użyteczności publicznej :

   - obiekty kulturalne to świetlice w ilości 7 sztuk w miejscowościach : Malczyce, Chomiąża,  Wilczków, Kwietno, Rusko, Mazurowice przekazane w dzierżawę dla Gminnego Ośrodka  Kultury w Malczycach na ogólną wartość-1.430.126zł                                                            

   -   remizy strażackie   w ilości 6 sztuk  w miejscowościach tj.

  Malczyce,Rusko,Chomiąża,Mazurowice na ogólną wartość   -    385.577zł

  -  przedszkole gminne w Malczycach   o wartości                 -    932.820zł

  -   inne budynki mieszkalne i gospodarcze w ilości 72 szt.     -    253.872zł

   

  Budowle i urządzenia

  Na terenie gminy znajdują się wodociągi w ilości 5 sztuk

  - sieć wodociągowa o długości                       -       35,5 km

  - sieć kanalizacyjna o długości                       -       10.34 km.

  - sieć deszczowa o długości                           -       1.816 km.

  - mosty  - 2 na rzece Średzka Woda,

  - kolektor sanitarny do oczyszczalni ścieków o długości 2,704 km

  - oczyszczalnia ścieków,

  - jedno wysypisko śmieci,

  - środki transportowe 13 szt. w tym 9 zarządzie ZBGKiM 

  - w dzierżawie posiadamy nieruchomość zabudowaną z wyposażeniem:  MALBO Sp.zo.o /Stocznia/ oraz „Port” użytkowany przez POWIZ.

   

  Inwestycje  rozpoczęte w 2007r.

  1. Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Malczycach  -   2.196 zł

  2. Modernizacja świetlic w Chomiąży,Wilczkowie,Mazurowiczach  -    6.635 zł

  3. Przebudowa Hangaru Kajakowego w Malczycach                    -     9.999 zł

  4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Malczycach i Chomiąży  -   73.094 zł

  5. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów               - 126.881 zł

  6. Zakup wiaty przystankowej                                               -     3.696 zł

  RAZEM                                                                              - 222.501 zł

   

  Przyjęcie do użytkowania środków trwałych z inwestycji:

  1. Wiata przystankowa w miejscowości Kwietno   -     3.696 zł

  2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów        - 183.393 zł

  RAZEM                                                             - 187.090 zł

   

  Środki trwałe nieodpłatnie przekazane do;

  Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  w Malczycach

  1.  Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów     -  183.393 zł                                                                                                 

   

  Na terenie gminy działają:

  -  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  -  Zakład  Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

  - Szkoła Podstawowa

  - Gimnazjum

  - Przedszkole Gminne

  - Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury.

   

  Akcje

  Urząd Gminy posiada w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno Spożywczego

  Spółka Akcyjna we Wrocławiu 100 akcji o łącznej wartości    - 10.000zł   

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 28.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 28.06.2016
  Dokument oglądany razy: 2475
Gmina Malczyce NIP: 9131501629