K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 03.03.2017, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja

  Komunikaty

   

  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przesyłowej linii elektroenergetycznej - więcej załącznik


  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczycew zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice w obrębach: Kwietno, Rusko, Wilczków, Rachów i Chomiąża - więcej załącznik


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 03.03.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 03.03.2017
  Dokument oglądany razy: 1209
Gmina Malczyce NIP: 9131501629