K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 25.07.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022

  2

  KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informujemy że na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Gmina Malczyce w dniach od 25.07.2016 r. do 23.08.2016 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Malczyce w sprawie wyznaczenia 
  obszaru rewitalizacji oraz obszaru zdegradowanego.
  Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Uchwały oraz do czynnego udziału w konsultacjach.
  Jednocześnie przypominamy że:
  Konsultacje odbędą się w następujących formach:
  a) papierowej przesyłanej na adres: Urząd Gminy, ul.Traugutta 15, 55-320 Malczyce 
  b) elektronicznej przesyłanej na adres e-mail: rewitalizacja@malczyce.wroc.pl
  c) debaty oraz uwag ustnych - 26 lipca 2016 r. w godz. 16.00 - 19.00,  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce 
  d) spacer studyjny - 16 sierpnia 2016 r. zbiórka o godz. 17.15, pod Urzędem Gminy.
   
  Projekt Uchwały - więcej załącznik
  załącznik nr 1 - mapy
  załącznik nr 2 - diagnoza
  Formularz konsultacyjny.doc. - więcej załącznik
   

   Wójt Gminy Malczyce

  Piotr Frankowski

   
   

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Malczyce z dnia 15.07.2016 r.

  Informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
  o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Gmina Malczyce w dniach od 25.07.2016 r. do 23.08.2016 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Malczyce w sprawie wyznaczenia
  „Obszaru rewitalizacji” oraz „Obszaru zdegradowanego”.

  Konsultacje odbędą się w następujących formach:

  1. papierowej przesyłanej na adres: Urząd Gminy, ul.Traugutta 15, 55-320 Malczyce
  2. elektronicznej przesyłanej na adres e-mail: rewitalizacja@malczyce.wroc.pl
  3. debaty oraz uwag ustnych26 lipca 2016 r. w godz. 16.00 – 19.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce
  4. spacer studyjny – 16 sierpnia 2016 r. zbiórka o godz. 15, pod Urzędem Gminy.

  Szczegółowe informacje zostaną umieszczone
  na stronie internetowej Gminy www.malczyce.wroc.pl w zakładce Rewitalizacja.

  Gmina Malczyce  przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.Dokument ten odgrywać będzie szczególną rolę w  okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia.

  Rewitalizacja jest procesem mającym na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jest to proces prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne) oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego będzie prowadzona rewitalizacja.

  Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze do udziału w konsultacjach!

   Wójt Gminy Malczyce

  Piotr Frankowski

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 25.07.2016
  Podpisał: Kaja Rejek
  Dokument z dnia: 25.07.2016
  Dokument oglądany razy: 622
Gmina Malczyce NIP: 9131501629