K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 18.02.2016, zmieniona z powodu:
  ok

  2016

  1. Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2016 z zakresu: kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia - 


  2. Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. -


  3. Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - 


  4. Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Dębice Gmina Malczyce - 


  5. Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w Gminie Malczyce -

  Załączniki w wersji doc.:
  Zał. 2. Uchwała z zebrania wiejskiego - 
  Zał. 3. Lista obcności - 
  Zał. 4. Protokół -
  Zał. 5. Wniosek - 
  Zał. 6. Wniosek - zmiana zadania - 
  Zał. 7. Uchwała - zmiana zadania - 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 18.02.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 18.02.2016
  Dokument oglądany razy: 745
Gmina Malczyce NIP: 9131501629