K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2005

  1. Zarządzenie nr 1/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawiewyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Kolonia Papierni 11 - więcej załącznik


  2. Zarządzenie nr 2/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawiewyznaczenia w 2005 roku dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Malczyce w zamian za dni wolne od pracy (soboty), na które przypada święto 1 stycznia 2005 Nowy Rok - więcej załącznik


  3. Zarządzenie nr 3/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawiewprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  4. Zarządzenie nr 4/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 stycznia 2005 r. wprowadzające Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  5. załącznik -  do Zarządzenia nr 4/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 stycznia 2005 r. wprowadzającego Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  6. Zarządzenie nr 5/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Malczyce na rok 2005  oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - więcej załącznik


  7. załącznik -  do Zarządzenia nr 5/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Malczyce na rok 2005  oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - więcej załącznik


  8. Zarządzenie nr 6/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - więcej załącznik


  9. Zarządzenie nr 7/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  10. Zarządzenie nr 8/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych Gminie na rok 2005 - więcej załącznik​


  11. załącznik -  do Zarządzenia nr 8/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2005 roku w  sprawie zmiany planu  finansowego  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na rok 2005 - więcej załącznik 


  12. Zarządzenie nr 9/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 lutego  2005 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących  własność gminy Malczyce - więcej załącznik


  13. Zarządzenie nr 10/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2005 r., w sprawie zmianbudzetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  14. Zarządzenie nr 11/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 marca 2005 r., w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - więcej załącznik


  15. Zarządzenie nr 12/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 marca 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Polnej 4. - więcej załącznik


  16. Zarządzenie nr 13/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2005 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - więcej załącznik


  17. Zarządzenie nr 14/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30.03.2005 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdnia finansowego za rok 2004 dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach - więcej załącznik


  18. Zarządzenie nr 15/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30.03.2005 r., w sprawie przedłożenia  sprawozdnia z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok - więcej załącznik


  19. Zarządzenie nr 16/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31.03.2005 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Dworcowej 12 - więcej załącznik


  20. Zarządzenie nr 17/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31.03.2005 r., w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  21. Zarządzenie nr 18/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 07.04.2005 r., w sprawie wyznaczenia w 2005 roku dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  22. Zarządzenie nr 19/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14.04.2005 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości niezabudowaną położoną we wsi Mazurowice - więcej załącznik


  23. Zarządzenie nr 20/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19.04.2005 r., w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Malczyce nr 17/05 z dnia 31 marca 2005 r., w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  24. Zarządzenie nr 21/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26.04.2005 r.., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego,  nieograniczonego  nieruchomości  niezabudowaną położoną we wsi Rusko, gmina Malczyce - więcej załącznik


  25. Zarządzenie nr 22/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 26.04. 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego  we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza 14 - więcej załącznik


  26. Zarządzenie nr 23/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29.04. 2005 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na rok 2005 - więcej załącznik


  27. załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  23/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29.04. 2005 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na rok 2005 - więcej załącznik


  28. Zarządzenie nr 24/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29.04. 2005 r., w sprawie zmian budzetu gminy na rok  2005 - więcej załącznik


  29. Zarządzenie nr 25/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 9 maja 2005 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego we wsi i gminy Malczyce przy ul. Topolowej 3 - więcej załącznik


  30. Zarządzenie nr 26/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 9 maja 2005 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Topolowej 3 - więcej załącznik


  31. Zarządzenie nr 27/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 16 maja 2005 r.,  w sprawie zmiany instrukcji regulującej gospodarkę finansową gminy - więcej załącznik


  32. Zarządzenie nr 28/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 18 maja 2005 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Kolonia Papierni 9 - więcej załącznik


  33. Zarządzenie nr 29/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 24 maja 2005 r.,  w sprawie powołania komisji likwidacyjnej - więcej załącznik


  34. Zarządzenie nr 30/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  35. Zarządzenie nr 31/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 czerwca 2005 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  36. Zarządzenie nr 32/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 czerwca 2005 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu, ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Mazurowice, gmina Malczyce - więcej załącznik


  37. Zarządzenie nr 33/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2005 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci niezabudowanej położona we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  38. Zarządzenie nr 33a /05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2005 r., w sprawie zatwierdzenia finansowego za rok 2004 dla Samodzielnego Publicznego Zakładau Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


  39. Zarządzenie nr 34/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2005 r., w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Dworcowej 12 - więcej załącznik


  40. Zarządzenie nr 35/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2005 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  41. Zarządzenie nr 36/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2005 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  42. Zarządzenie nr 37/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2005 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  43. Zarządzenie nr 38/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  44. Zarządzenie nr 39/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 lipca  2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  45. Zarządzenie nr 40/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 lipca  2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Polnej 4 - więcej załącznik


  46. Zarządzenie nr 41/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 lipca  2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 42 - więcej załącznik


  47. Zarządzenie nr 42/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lipca 2005 r., w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochronę przetwarzanych danych osobowych - więcej załącznik


  48. Zarządzenie nr 43/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005 roku - więcej załącznik


  49. Zarządzenie nr 44/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  50. Zarządzenie nr 45/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 01 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 25.09.2005 r - więcej załącznik


  51. Zarządzenie nr 46/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 08 września 2005 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - więcej załącznik


  52. Zarządzenie nr 47/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 września 2005 r., w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2006 rok - więcej załącznik


  53. Zarządzenie nr 48/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 września 2005 r., w sprawie  powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 09 paźrzernika .2005 - więcej załącznik


  54. Zarządzenie nr 49/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 września 2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  55. Zarządzenie nr 50/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 września 2005 r., w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Dębicach powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Sentu RP zarządzonych na dzień 25.09.2005 rok - więcej załącznik


  56. Zarządzenie nr 51/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 września 2005 r., w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Dębicach powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień  09 października 2005 r. - więcej załącznik


  57. Zarządzenie nr 52/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 września 2005 r., w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Topolowej 1 - więcej załącznik


  58. Zarządzenie nr 53/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 września 2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  59. Zarządzenie nr 54/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 września 2005 r., - więcej załącznik


  60. Zarządzenie nr 55/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 października 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 1. - więcej załącznik


  61. Zarządzenie nr 56/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 października  2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  62. Zarządzenie nr 57/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 października 2005 r., zmieniające zarządzenie w sprawie opłat obowiązujacych na cmentarzach komunalnych w Malczycach - więcej załącznik


  63. Zarządzenie nr 58/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 października 2005 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomisci zabudowane położone we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  64. Zarządzenie nr 59/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października  2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  65. Zarządzenie nr 60/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 listopada 2005 r., w sprawie projektu Budżetu Gminy Malczyce na rok 2006 - więcej załącznik


  66. załączniki do Zarządzenia nr 60/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 listopada 2005 r., w sprawie projektu Budżetu Gminy Malczyce na rok 2006 - więcej załącznik


  67. założenia i objaśnienia do Zarządzenia nr 60/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 listopada 2005 r., w sprawie projektu Budżetu Gminy Malczyce na rok 2006 - więcej załącznik


  68. Zarządzenie nr 61/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 listopada  2005 r., w wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności i sprzedaż lokalu mieszakalnego Nr 2 położonego we wsi Wilczków, przy ul. Długiej 11, gmina Malczyce - więcej załącznik  


  69. Zarządzenie nr 62/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30  listopada  2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  70. Zarządzenie nr 63/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 grudnia 2005 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  71. Zarządzenie nr 64/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 grudnia 2005 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - więcej załącznik


  72. Zarządzenie nr 65/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 grudnia 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 13 - więcej załącznik


  73. Zarządzenie nr 66/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 grudnia 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 połozonego we wsi Wilczków ul. Mleczarska 5, gmina Malczyce - więcej załącznik


  74. Zarządzenie nr 67/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 grudnia 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego we wsi Wilczków, ul. Mleczarska 5 gmina Malczyce - więcej załącznik


  75. Zarządzenie nr 68/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 01.07.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 01.07.2016
  Dokument oglądany razy: 2278
Gmina Malczyce NIP: 9131501629