K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 30.06.2016, zmieniona z powodu:
  up

  2004

  1. Zarządzenie nr  1/04 Wójta Gminy M a l c z y c e z dnia 5 stycznia 2004r. w sprawie upoważnienia Sekretarz Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - więcej załącznik


  2. Zarządzenie Nr 2/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 stycznia 2004 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji w zakresie spraw unormowanych ordynacją podatkową - więcej załącznik


  3. Zarządzenie Nr 3/04 Wójta Gminy Malczycez dnia 15 stycznia 2004r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  4. Zarządzenie Nr 4/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  5. Zarządzenie Nr 5/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnegoNr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce    przy  ul. 1-go Maja 27 a - więcej załącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 7  położonego  we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 6 - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Nr 7/04  Wójta Gminy Malczyce z  dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż loklau mieszkalnego Nr 2  położonego we wsi i gminie Malczyce    przy ul. Sienkiewicza - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 lutego 2004 r. w  sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 9 - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/04 z dnia 11lutego 2004  Wójta Gminy Malczyce na rok 2004 oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie - więcej załącznik


  11. Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 10/04 z dnia 11 lutego 2004 Wójta Gminy Malczyce układ wykonwaczy budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  12. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/04 z dnia 11 lutego 2004 Wójta Gminy Malczyce plan finansowy zadań zleconych admiistracji  rządowej w układzie wykonwaczy na rok 2004 - więcej załącznik


  13. Zarządzenie  Nr 11/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 3 - więcej załącznik


  14. Zarządzenie  Nr 12/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 4 - więcej załącznik


  15. Zarządzenie  Nr 13/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 19 - więcej załącznik


  16. Zarządzenie  Nr 14/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 11 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 1 - więcej załącznik


  17. Zarządzenie  Nr 15/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 lutego 2004 r., w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - więcej załącznik


  18. Zarządzenie  Nr 16/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Polnej 4 - więcej załącznik


  19. Zarządzenie  Nr 17/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Szymanowie przy ul. Polnej 3 gmina Malczyce - więcej załącznik


  20. Zarządzenie  Nr 18/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Szymanowie przy ul. Polnej 3 gmina Malczyce -  więcej załącznik


  21. Zarządzenie  Nr 19/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza 2 - więcej załącznik


  22. Zarządzenie  Nr 20/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 79 - więcej załącznik


  23. Zarządzenie  Nr 21/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Ogrodowej 14 - więcej załącznik


  24. Zarządzenie Nr 22/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 marca 2004 r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 marca 2004 r - więcej załącznik


  25. Zarządzenie Nr 23/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności  lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 45 - więcej załącznik


  26. Zarządzenie  Nr 24/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 15 - więcej załącznik


  27. Zarządzenie  Nr 25/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 marca 2004 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  28. Zarządzenie  Nr 26/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 9 - więcej załącznik


  29. Zarządzenie  Nr 27/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 34 a - więcej załącznik 


  30. Zarządzenie  Nr 28/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszklanego Nr 6 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 26 - więcej załącznik


  31. Zarządzenie  Nr 29/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2004 r., w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - więcej załącznik


  32. Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 29/04 z dnia 22 marca  2004 Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  33. Załącznik nr 2  do Zarządzenia Nr 29/04 z dnia 22 marca  2004 Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  34. Zarządzenie Nr 30/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2004r., w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 marca 2004 r. - więcej załącznik


  35. Zarządzenie  Nr 31/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 31 - więcej załącznik 


  36. Zarządzenie  Nr 32/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta - więcej załącznik


  37. Zarządzenie  Nr 33/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2004 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2003 - więcej załącznik


  38. Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 33/04 z dnia 29 marca  2004 Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  39. Zarządzenie Nr 34/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2004 r., w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 r. - więcej załącznik


  40. Zarządzenie Nr 35/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2004 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 dla instyctucji kultury "Gminnego Ośrodka Kultury" w Malczycach - więcej załącznik 


  41. Zarządzenie  Nr 36/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2004 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  42. Zarządzenie  Nr 37/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2004 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  43. Zarządzenie  Nr 38/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 kwietnia 2004 r., w sprawie ustalenia procedur kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Malczycach - więcej załącznik


  44. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 kwietnia 2004 r. - więcej załącznik 


  45. Zarządzenie  Nr 39/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 1kwietnia 2004r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Malczycach - więcej załącznik


  46. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 kwietnia 2004 r. - więcej załącznik


  47. Zarządzenie Nr 40/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 kwietnia 2004 r., w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - więcej załącznik


  48. Zarządzenie Nr 41/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2004 r., w sprawie wyznaczenia w 2004 roku dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Malczyce w zamian za dni wolne od pracy (soboty), na które przypadają święta: 1 Maja-Święto Pracy i 25 grudnia-Boże Narodzenie - więcej załącznik 


  49. Zarządzenie Nr 42/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 16 - więcej załącznik


  50. Zarządzenie Nr 43/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Działkowej 1 - więcej załącznik


  51. Zarządzenie Nr 44/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 30 - więcej załącznik


  52. Zarządzenie  Nr 45/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 9 - więcej załącznik


  53. Zarządzenie  Nr 46/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego Nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Wąskiej 1 - więcej załącznik


  54. Zarządzenie  Nr 47/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Kolonia Papiernii 11 - więcej załącznik


  55. Zarządzenie  Nr 48/04  Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Kolonia Cukrownii 23 - więcej załącznik


  56. Zarządzenie  Nr 49/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2004 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - więcej załącznik


  57. Zarządzenie  Nr 50/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2004 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - więcej załącznik


  58. Zarządzenie Nr 51/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 maja 2004 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości będących własnością Gminy Malczyce, stanowiących ogródki działkowe - więcej załącznik


  59. Zarządzenie  Nr 52/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 maja 2004 r., w sprawie ustalenia służebności  gruntowej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/9 położonej w Malczycach, będącej własnością Gminy dla Cukrowni "Małoszyn" S.A. w Malczycach - więcej załącznik


  60. Zarządzenie Nr 53/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 maja 2004 r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. - więcej załącznik


  61. Zarządzenie Nr 54/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego Nr 2, połozonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza 14 - więcej załącznik


  62. Zarządzenie  Nr 55/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  63. Zarządzenie  Nr 56/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 46 - więcej załącznik


  64. Zarządzenie  Nr 57/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11czerwca 2004 r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik 


  65. Zarządzenie  Nr 58/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 czerwca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 -go Maja 34 a - więcej załącznik


  66. Zarządzenie  Nr 59/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 czerwca 2004 r., w sprawie powołania horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego - więcej załącznik


  67. Zarządzenie  Nr 60/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 czerwca 2004 r., w sprawie przeniesienia hipoteki  z nieruchomości niezabudowanej - więcej załącznik


  68. Zarządzenie  Nr 61/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2004 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  69. Zarządzenie  Nr 62/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2004 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  70. Zarządzenie  Nr 63/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2004 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  71.


  72.


  73.


  74.


  75.


  76.


  77.


  78.


  79.


  80.


  81.


  82.


  83.


  84.


  85.


  86.


  87.


  88.


  89.


  90.


  91.


  92.


  93.


  94.


  95.


  96.


  97.


  98.


  99.


  100.


  101.


  102.


  103.


  104.


  105.


  106.


  107.


  108.


  109.


  110.


  111.


  112.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 30.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 30.06.2016
  Dokument oglądany razy: 799
Gmina Malczyce NIP: 9131501629