K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 30.06.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2004

  1. Zarządzenie nr  1/04 Wójta Gminy M a l c z y c e z dnia 5 stycznia 2004r. w sprawie upoważnienia Sekretarz Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - więcej załącznik


  2. Zarządzenie Nr 2/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 stycznia 2004 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji w zakresie spraw unormowanych ordynacją podatkową - więcej załącznik


  3. Zarządzenie Nr 3/04 Wójta Gminy Malczycez dnia 15 stycznia 2004r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  4. Zarządzenie Nr 4/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  5. Zarządzenie Nr 5/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnegoNr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce    przy  ul. 1-go Maja 27 a - więcej załącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 7  położonego  we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 6 - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Nr 7/04  Wójta Gminy Malczyce z  dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż loklau mieszkalnego Nr 2  położonego we wsi i gminie Malczyce    przy ul. Sienkiewicza - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 lutego 2004 r. w  sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 9 - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/04 z dnia 11lutego 2004  Wójta Gminy Malczyce na rok 2004 oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie - więcej załącznik


  11. Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 10/04 z dnia 11 lutego 2004 Wójta Gminy Malczyce układ wykonwaczy budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  12. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/04 z dnia 11 lutego 2004 Wójta Gminy Malczyce plan finansowy zadań zleconych admiistracji  rządowej w układzie wykonwaczy na rok 2004 - więcej załącznik


  13. Zarządzenie  Nr 11/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 3 - więcej załącznik


  14. Zarządzenie  Nr 12/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 4 - więcej załącznik


  15. Zarządzenie  Nr 13/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 19 - więcej załącznik


  16. Zarządzenie  Nr 14/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 11 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 1 - więcej załącznik


  17. Zarządzenie  Nr 15/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 lutego 2004 r., w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - więcej załącznik


  18. Zarządzenie  Nr 16/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Polnej 4 - więcej załącznik


  19. Zarządzenie  Nr 17/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Szymanowie przy ul. Polnej 3 gmina Malczyce - więcej załącznik


  20. Zarządzenie  Nr 18/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Szymanowie przy ul. Polnej 3 gmina Malczyce -  więcej załącznik


  21. Zarządzenie  Nr 19/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza 2 - więcej załącznik


  22. Zarządzenie  Nr 20/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 79 - więcej załącznik


  23. Zarządzenie  Nr 21/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Ogrodowej 14 - więcej załącznik


  24. Zarządzenie Nr 22/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 marca 2004 r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 marca 2004 r - więcej załącznik


  25. Zarządzenie Nr 23/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności  lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 45 - więcej załącznik


  26. Zarządzenie  Nr 24/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 15 - więcej załącznik


  27. Zarządzenie  Nr 25/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 marca 2004 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  28. Zarządzenie  Nr 26/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 9 - więcej załącznik


  29. Zarządzenie  Nr 27/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 34 a - więcej załącznik 


  30. Zarządzenie  Nr 28/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 marca 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszklanego Nr 6 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 26 - więcej załącznik


  31.


  32.


  33.


  34.


  35.


  36.


  37.


  38.


  39.


  40.


  41.


  42.


  43.


  44.


  45.


  46.


  47.


  48.


  49.


  50.


  51.


  52.


  53.


  54.


  55.


  56.


  57.


  58.


  59.


  60.


  61.


  62.


  63.


  64.


  65.


  66.


  67.


  68.


  69.


  70.


  71.


  72.


  73.


  74.


  75.


  76.


  77.


  78.


  79.


  80.


  81.


  82.


  83.


  84.


  85.


  86.


  87.


  88.


  89.


  90.


  91.


  92.


  93.


  94.


  95.


  96.


  97.


  98.


  99.


  100.


  101.


  102.


  103.


  104.


  105.


  106.


  107.


  108.


  109.


  110.


  111.


  112.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 30.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 30.06.2016
  Dokument oglądany razy: 743
Gmina Malczyce NIP: 9131501629