K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 30.06.2016, zmieniona z powodu:
  up

  2004

  1. Zarządzenie nr  1/04 Wójta Gminy M a l c z y c e z dnia 5 stycznia 2004r. w sprawie upoważnienia Sekretarz Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - więcej załącznik


  2. Zarządzenie Nr 2/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 stycznia 2004 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji w zakresie spraw unormowanych ordynacją podatkową - więcej załącznik


  3. Zarządzenie Nr 3/04 Wójta Gminy Malczycez dnia 15 stycznia 2004r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  4. Zarządzenie Nr 4/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  5. Zarządzenie Nr 5/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnegoNr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce    przy  ul. 1-go Maja 27 a - więcej załącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/04 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 7  położonego  we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 6 - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Nr 7/04  Wójta Gminy Malczyce z  dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż loklau mieszkalnego Nr 2  położonego we wsi i gminie Malczyce    przy ul. Sienkiewicza - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 lutego 2004 r. w  sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 9 - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/04 z dnia 11lutego 2004  Wójta Gminy Malczyce na rok 2004 oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie - więcej załącznik


  11. Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 10/04 z dnia 11 lutego 2004 Wójta Gminy Malczyce układ wykonwaczy budżetu gminy na rok 2004 - więcej załącznik


  12. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/04 z dnia 11 lutego 2004 Wójta Gminy Malczyce plan finansowy zadań zleconych admiistracji  rządowej w układzie wykonwaczy na rok 2004 - więcej załącznik


  13. Zarządzenie  Nr 11/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 3 - więcej załącznik


  14. Zarządzenie  Nr 12/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 4 - więcej załącznik


  15. Zarządzenie  Nr 13/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 19 - więcej załącznik


  16. Zarządzenie  Nr 14/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 11 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 1 - więcej załącznik


  17. Zarządzenie  Nr 15/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 lutego 2004 r., w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - więcej załącznik


  18. Zarządzenie  Nr 16/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Polnej 4 - więcej załącznik


  19. Zarządzenie  Nr 17/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Szymanowie przy ul. Polnej 3 gmina Malczyce - więcej załącznik


  20. Zarządzenie  Nr 18/04 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Szymanowie przy ul. Polnej 3 gmina Malczyce -  więcej załącznik


  21.


  22.


  23.


  24.


  25.


  26.


  27.


  28.


  29.


  30.


  31.


  32.


  33.


  34.


  35.


  36.


  37.


  38.


  39.


  40.


  41.


  42.


  43.


  44.


  45.


  46.


  47.


  48.


  49.


  50.


  51.


  52.


  53.


  54.


  55.


  56.


  57.


  58.


  59.


  60.


  61.


  62.


  63.


  64.


  65.


  66.


  67.


  68.


  69.


  70.


  71.


  72.


  73.


  74.


  75.


  76.


  77.


  78.


  79.


  80.


  81.


  82.


  83.


  84.


  85.


  86.


  87.


  88.


  89.


  90.


  91.


  92.


  93.


  94.


  95.


  96.


  97.


  98.


  99.


  100.


  101.


  102.


  103.


  104.


  105.


  106.


  107.


  108.


  109.


  110.


  111.


  112.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 30.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 30.06.2016
  Dokument oglądany razy: 669
Gmina Malczyce NIP: 9131501629