K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 29.06.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2005

  1. Zarządzenie nr  1/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 stycznia 2005 r.w sprawiewyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Kolonia Papierni 11 - więcej załącznik


  2. Zarządzenie nr  2/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 stycznia 2005 r.w sprawiewyznaczenia w 2005 roku dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Malczyce w zamian za dni wolne od pracy (soboty), na które przypada święto 1 stycznia 2005 Nowy Rok - więcej załącznik


  3. Zarządzenie nr  3/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 stycznia 2005 r.w sprawiewprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


   

  4. Zarządzenie nr  4/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 stycznia 2005 r.wprowadzające Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


   

  5. załącznik -  do Zarządzenia nr  4/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 stycznia 2005 r.wprowadzającego Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


   

  6. Zarządzenie nr  5/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 stycznia 2005 r.w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Malczyce na rok 2005  oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - więcej załącznik


   

  7. załącznik -  do Zarządzenia nr  5/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Malczyce na rok 2005  oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - więcej załącznik


   

  8. Zarządzenie nr  6/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2005 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - więcej załącznik


   

  9. Zarządzenie nr  7/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2005 r.w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


   

  10. Zarządzenie nr  8/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2005 r.w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych Gminie na rok 2005 - więcej załącznik​


   

  11. załącznik -  do Zarządzenia nr 8/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2005 roku w  sprawie zmiany planu  finansowego  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na rok 2005 - więcej załącznik 


   

  12. Zarządzenie nr  9/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 lutego  2005 r.w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących  własność gminy Malczyce - więcej załącznik


   

  13. Zarządzenie nr  10/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2005 r., w sprawie zmianbudzetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


   

  14. Zarządzenie nr  11/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 marca 2005 r., w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - więcej załącznik


   

  15. Zarządzenie nr  12/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 marca 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Polnej 4. - więcej załącznik


   

  16. Zarządzenie nr  13/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2005 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - więcej załącznik


   

  17. Zarządzenie nr  14/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30.03.2005 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdnia finansowego za rok 2004 dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach - więcej załącznik


   

  18. Zarządzenie nr  15/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30.03.2005 r., w sprawie przedłożenia  sprawozdnia z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok - więcej załącznik


   

  19. Zarządzenie nr  16/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31.03.2005 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Dworcowej 12 - więcej załącznik


   

  20. Zarządzenie nr  17/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31.03.2005 r., w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


   

  21. Zarządzenie nr  18/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 07.04.2005 r., w sprawie wyznaczenia w 2005 roku dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  22. Zarządzenie nr  19/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14.04.2005 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości niezabudowaną położoną we wsi Mazurowice - więcej załącznik


   

  23. Zarządzenie nr  20/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19.04.2005 r., w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Malczyce nr 17/05 z dnia 31 marca 2005 r., w sprawie zmian budzetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


   

  24. Zarządzenie nr  21/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26.04.2005 r.., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego,  nieograniczonego  nieruchomości  niezabudowaną położoną we wsi Rusko, gmina Malczyce - więcej załącznik


   

  25. Zarządzenie nr  22/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 26.04. 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego  we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza 14 - więcej załącznik


   

  26. Zarządzenie nr  23/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29.04. 2005 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na rok 2005 - więcej załącznik


   

  27. załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  23/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29.04. 2005 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na rok 2005 - więcej załącznik


   

  28. Zarządzenie nr  24/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29.04. 2005 r., w sprawie zmian budzetu gminy na rok  2005 - więcej załącznik


   

  29. Zarządzenie nr  25/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 9 maja 2005 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego we wsi i gminy Malczyce przy ul. Topolowej 3 - więcej załącznik


  30. Zarządzenie nr  26/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 9 maja 2005 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Topolowej 3 - więcej załącznik


  31. Zarządzenie nr  27/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia16 maja 2005 r.,  w sprawie zmiany instrukcji regulującej gospodarkę finansową gminy - więcej załącznik


   

  32. Zarządzenie nr  28/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 18 maja 2005 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Kolonia Papierni 9 - więcej załącznik


   

  33. Zarządzenie nr  29/05 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 24 maja 2005 r.,  w sprawie powołania komisji likwidacyjnej - więcej załącznik


  34. Zarządzenie nr  30/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


   

  35. Zarządzenie nr  31/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 czerwca 2005 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


   

  36. Zarządzenie nr  32/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 czerwca 2005 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu, ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Mazurowice, gmina Malczyce - więcej załącznik


   

  37. Zarządzenie nr  33/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2005 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci niezabudowanej położona we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


   

  38. Zarządzenie nr  33a /05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2005 r., w sprawie zatwierdzenia finansowego za rok 2004 dla Samodzielnego Publicznego Zakładau Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


   

  39. Zarządzenie nr  34/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2005 r., w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Dworcowej 12 - więcej załącznik


   

  40. Zarządzenie nr  35/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2005 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


   

  41. Zarządzenie nr  36/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2005 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


   

  42. Zarządzenie nr  37/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2005 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


   

  43. Zarządzenie nr  38/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


   

  44. Zarządzenie nr  39/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 lipca  2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


   

  45. Zarządzenie nr  40/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 lipca  2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Polnej 4 - więcej załącznik


   

  46. Zarządzenie nr  41/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 lipca  2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 42 - więcej załącznik


   

  47. Zarządzenie nr  42/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lipca 2005 r., w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochronę przetwarzanych danych osobowych - więcej załącznik


   

  48. Zarządzenie nr  43/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005 roku - więcej załącznik


   

  49. Zarządzenie nr  44/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


  50. Zarządzenie nr  45/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 01 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 25.09.2005 r - więcej załącznik


   

  51. Zarządzenie nr  46/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 08 września 2005 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - więcej załącznik


   

  52. Zarządzenie nr  47/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 września 2005 r., w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2006 rok - więcej załącznik


   

  53. Zarządzenie nr  48/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 września 2005 r., w sprawie  powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 09 paźrzernika .2005 - więcej załącznik


   

  54. Zarządzenie nr  49/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 września 2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


   

  55. Zarządzenie nr  50/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 września 2005 r., w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Dębicach powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Sentu RP zarządzonych na dzień 25.09.2005 rok - więcej załącznik


   

  56. Zarządzenie nr  51/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 września 2005 r., w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Dębicach powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień  09 października 2005 r. - więcej załącznik


   

  57. Zarządzenie nr  52/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 września 2005 r., w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Topolowej 1 - więcej załącznik


   

  58. Zarządzenie nr  53/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 września 2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


   

  59. Zarządzenie nr  54/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 września 2005 r., - więcej załącznik


  60. Zarządzenie nr  55/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 października 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 1. - więcej załącznik


   

  61. Zarządzenie nr  56/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 października  2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


   

  62. Zarządzenie nr  57/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 października 2005 r., zmieniające zarządzenie w sprawie opłat obowiązujacych na cmentarzach komunalnych w Malczycach - więcej załącznik


   

  63. Zarządzenie nr  58/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 października 2005 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomisci zabudowane położone we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


   

  64. Zarządzenie nr  59/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października  2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


   

  65. Zarządzenie nr  60/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 listopada 2005 r., w sprawie projektu Budżetu Gminy Malczyce na rok 2006 - więcej załącznik


   

  66. załączniki do Zarządzenia nr  60/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 listopada 2005 r., w sprawie projektu Budżetu Gminy Malczyce na rok 2006 - więcej załącznik


   

  67. założenia i objaśnienia do Zarządzenia nr  60/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 listopada 2005 r., w sprawie projektu Budżetu Gminy Malczyce na rok 2006 - więcej załącznik


  68. Zarządzenie nr  61/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 listopada  2005 r., w wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności i sprzedaż lokalu mieszakalnego Nr 2 położonego we wsi Wilczków, przy ul. Długiej 11, gmina Malczyce - więcej załącznik  


  69. Zarządzenie nr  62/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30  listopada  2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik


   

  70. Zarządzenie nr  63/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 grudnia 2005 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


   

  71. Zarządzenie nr  64/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15grudnia 2005 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - więcej załącznik


   

  72. Zarządzenie nr  65/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15grudnia 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 13 - więcej załącznik


   

  73. Zarządzenie nr  66/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15grudnia 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 połozonego we wsi Wilczków ul. Mleczarska 5, gmina Malczyce - więcej załącznik


   

  74. Zarządzenie nr  67/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15grudnia 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego we wsi Wilczków, ul. Mleczarska 5 gmina Malczyce - więcej załącznik


   

  75. Zarządzenie nr  68/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2005 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 29.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 29.06.2016
  Dokument oglądany razy: 672
Gmina Malczyce NIP: 9131501629