K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2007

  1. Zarządzenie nr  1/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 stycznia 2007 r.,  w sprawie  ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej położonej we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  2. Zarządzenie nr  2/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 stycznia 2007 r., w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej - więcej załącznik


  3. Zarządzenie nr  3/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 stycznia 2007 r., w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji w zakresie spraw unormowanych ordynacją podatkową - więcej załącznik


  4. Zarządzenie nr 4/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 stycznia 2007 r., w sprawie przeznaczena do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  5. Zarządzenie nr 5/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2007 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej  we wsi Rusko, gmina Malczyce - więcej załącznik 


  6. Zarządzenie nr 6/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 lutego 2007 r., w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - więcej załącznik


  7. Zarządzenie nr 7/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 14  lutego 2007 r., w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Malczyce na rok 2007 oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminy - więcej załącznik


  8. Załącznik do zarządzenia nr 7/07 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14  lutego 2007 r., w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Malczyce na rok 2007 oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminy - więcej załącznik


  9. Zarządzenie nr 8/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 15  lutego 2007 r., w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie odbieania odpadów komunlanych od właściceli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - więcej załącznik


  10. Zarządzenie nr 9/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 15  lutego 2007 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Polnej 2 - więcej załącznik


  11. Zarządzenie nr 10/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2007 r., w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych - więcej załącznik


  12. Zarządzenie nr 11/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 22  lutego 2007 r., w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy w Malczycach - więcej załącznik


  13. Zarządzenie nr 12/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 marca 2007 r., w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  14. Zarządzenie nr 13/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 marca 2007 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu ,ieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce, przy ul. Ogrodowej 6 - więcej załącznik


  15. Zarządzenie nr 14/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 marca 2007 r.,  w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za rok 2006 - więcej załącznik


  16. Załącznik do zarządzenie nr 14/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 marca 2007 r., w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za rok 2006 - więcej załącznik


  17. Zarządzenie nr 15/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  29 marca 2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 dla Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach - więcej załącznik


  18. Zarządzenie nr 16/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  30 marca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 47 - więcej załącznik


  19. Zarządzenie nr 17/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  30 marca 2007 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja nr 47 - więcej załącznik


  20. Zarządzenie nr 18/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  8 maja 2007 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  niezabudwanych położonych na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  21. Zarządzenie nr 19/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  11 maja 2007 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 rok - więcej załącznik


  22. Zarządzenie nr 20/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  21 maja 2007 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Topolowej nr 1 - więcej załącznik


  23. Zarządzenie nr 21/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  21 maja 2007 r., w sprawie wyrażenia zgody ma sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Polnej 2 - więcej załącznik


  24. Zarządzenie nr 22/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  22 maja 2007 r., w sprawie powołania likwidatora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych - więcej załącznik


  25. Zarządzenie nr 23/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  30 maja 2007 r w sprawie przedłożenia informacji o gospodarce finansowej Gminy za 2006 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do zarządzenia 23/07 - więcej załącznik

  informacja o udzilonych odroczeniach i umorzeniach - więcej załącznik


  26. Zarządzenie nr 24/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  31 maja 2007 r w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik


  27. Zarządzenie nr 25/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  6 czerwca  2007 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce ul. Traugutta 6 - więcej załącznik


  28. Zarządzenie nr 26/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  6 czerwca  2007 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Polnej nr 7 - więcej załącznik


  29. Zarządzenie nr 27/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  13 czerwca  2007 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik


  30. Zarządzenie nr 28/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  25 czerwca  2007 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i Gminie Malczyce ul. Mazurowicka 4 - więcej załącznik


  31. Zarządzenie nr 29/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  25 czerwca  2007 r., w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Malczycach - więcej załącznik


  32. Zarządzenie nr 30/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  25 czerwca  2007 r.,  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik


  33. Zarządzenie nr 31/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  25 czerwca  2007 r.,  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


  34. Zarządzenie nr 32/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia  27 czerwca  2007 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Rusko gmina Malczyce - więcej załącznik


  35. Zarządzenie nr 33/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2007 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 rok - więcej załącznik


  36. Zarządzenie nr 34/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 lipca  2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 19 - więcej załącznik


  37. Zarządzenie nr 35/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 18  lipca  2007 w sprawie regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych - więcej załącznik

  załącznik  do zarządzenia nr 35/07 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 lipca 2007


  38. Zarządzenie nr 36/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 31   lipca  2007 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/07 - więcej załącznik


  39. Zarządzenie nr 37/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 31   lipca  2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 - więcej załącznik


  40. Zarządzenie nr 38/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 31   lipca  2007 w sprawie określenia terminu składania wniosków o dodfinansowanie zakupu podręczników dla dzieci kl. 0-III oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - więcej załącznik


  41. Zarządzenie nr 39/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 sierpnia  2007 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - więcej załącznik


  42. Zarządzenie nr 40/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia  2007 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 r., - więcej załącznik


  43. Zarządzenie nr 41/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 03 września   2007 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mylnej 1 - więcej załącznik


  44. Zarządzenie nr 42/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 03 września   2007 r., w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy Malczyce do prowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych - więcej załącznik


  45. Zarządzenie nr 43/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 września   2007 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 r., - więcej załącznik


  46. Zarządzenie nr 44/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 września   2007 r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października  2007 - więcej załącznik


  47. Zarządzenie nr 45/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 04 października   2007 r., w sprawie zmiany w składzie obowodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Malczycach powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. - więcej załącznik


  48. Zarządzenie nr 46/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 05 października   2007 r., w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w celu likwidacji składnikó majątkowych Gminy Malczyce - więcej załącznik


  49. Zarządzenie nr 47/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 października   2007 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego we wsi Wilczków, przy ul. Mleczarskiej 5, gmina Malczyce - więcej załącznik


  50. Zarządzenie nr 48/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października   2007 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007 - więcej załącznik


  51. Zarządzenie nr 49/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 09 listopada 2007 r., w sprawie projektu Budżetu Gminy Malczyce na rok 2008 - więcej załącznik

  objaśnienia do projektu budzetu gminy na rok 2008 - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do zarządzenia 49/07 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do zarządzenia 49/07 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do zarządzenia 49/07 - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do zarządzenia 49/07 - więcej załącznik

  załącznik nr 5 do zarządzenia 49/07 - więcej załącznik

  załącznik nr 6 do zarządzenia 49/07 - więcej załącznik

  załącznik nr 7 do zarządzenia 49/07 - więcej załącznik

  załącznik nr 8 do zarządzenia 49/07 - więcej załącznik

  załączenik nr 9 zarządzenia 49/07 - więcej załącznik

  załącznik nr 10 do zarządzenia 49/07 - więcej załącznik

  załącznik nr 11 do zarządzenia 49/07 - więcej załącznik

  załącznik nr 12 do zarządzenia 49/07 - więcej załącznik

  załącznik nr 13 do zarządzenia 49/07 - więcej załącznik


  52. Zarządzenie nr 50/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 listopada 2007 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 8 - więcej załącznik


  53. Zarządzenie nr 51/07  Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 listopada 2007 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok. - więcej załącznik


  54. Zarządzenie nr 52/07 Wójta Gminy z dnia 12 listopada 2007 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 46 - więcej załącznik


  55. Zarządzenie nr 53/07 Wójta Gminy z dnia 10 listopada 2007 r., w sprawie powołania likwidatora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Malczycach - więcej załącznik


  56. Zarządzenie nr 54/07 Wójta Gminy z dnia 10 listopada 2007 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1Maja 63 - więcej załącznik


  57. Zarządzenie nr 55/07 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie przeprowadenia inwentaryzacji - więcej załącznik


  58. Zarządzenie nr 56/07 Wójta Gminy z dnia 31grudnia 2007 r., w sprawie zmian budzetu Gminy na 2007 r. - więcej załącznik


  59. Zarządzenie nr 57/07 Wójta Gminy z dnia 31grudnia 2007 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 11.05.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 11.05.2016
  Dokument oglądany razy: 2579
Gmina Malczyce NIP: 9131501629