K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 27.04.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2009

  l.p.                                       Wykaz Zarządzeń Wójta w 2009 roku
   1. Zarządzenie Wójta nr 1/09 z dnia 21 stycznia 2009 r., w sprawie zatwierdzenia planu dochodów zakładowego funduszu świadczeń  socjalnych  wiecej załącznik
   2. Zarządzenie Wójta nr 2/09 z dnia 21 stycznia 2009 r., w sprawie ogłoszenie III przetrgu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej we wsi i gminie Malczyce więcej załącznik
   3. Zarządzenie Wójta nr 3/09 z dnia 21 stycznia 2009 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi i gminie Malczyce więcej załącznik
   4. Zarządzenie Wójta nr 4/09 z dnia 21 stycznia 2009 r., w sprawie ogłoszenia  II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Malczyce więcej załącznik 
   5. Zarządzenie Wójta nr 5/09 z dnia 21 stycznia 2009 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustengo nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej  więcej załącznik
   6. Zarządzenie Wójta nr 6/09 z dnia 21 stycznia 2009 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi i gminie Malczyce więcej załącznik
   7. Zarządzenie Wójta nr 7/09 z dnia 20 lutego 2009 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Malczycach więcej załącznik
   8. Zarządzenie Wójta nr 8/09 z dnia 26 lutegor.,  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza nr 10  więcej załacznik
   9. Zarządzenie Wójta nr 9/09 z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 3 więcej załącznik
   10.  Zarządzenie Wójta nr 10/09 z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sportowej 3 więcej załącznik 
  11. Zarządzenie Wójta nr 11/09 z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości położonej w Malczycach przy ul. 1 Maja 56 więcej załącznik
   12.  Zarządzenie Wójta nr 12/09 z dnia 5 marca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta nr 8 więcej załącznik
  13. Zarządzenie Wójta nr 13/09 z dnia 5 marca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza 2 więcej załącznik
  14.

  Zarządzenie Wójta nr 14/09 z dnia 11 marca 2009 r., w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok więcej załącznik

  sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 - więcej załącznik

   15.  Zarządzenie Wójta nr 15/09 z dnia 18 marca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Dworcowej nr 12  więcej załącznik
   16. Zarządzenie Wójta nr 16/09 z dnia 27 marca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza nr 9 więcej załącznik
   17. Zarządzenie Wójta nr 17/09 z dnia 27 marca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta nr 6 więcej załącznik
  18. Zarządzenie Wójta Nr 18/09 z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r., więcej załącznik
   19.  Zarządzenie Wójta Nr 19/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 13 więcej załącznik
  20. Zarządzenie Wójta Nr 20/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach więcej załącznik
   21. Zarządzenie Nr 21/ 09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Kolonia Papierni nr 2  - więcej załącznik
  22. Zarządzenie Nr 22/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 47 więcej załącznik
   23. Zarządzenie Nr 23/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r. więcej załącznik
   24. Zarządzenie nr 24/09 Wójta Gminy Malczyc z dnia 18 maja 2009r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż loklau mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 1 więcej załącznik
  25. Zarządzenie nr 25/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 maja 29 maja 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r. więcej załącznik
   26. Zarządzenie nr 26/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 czerwca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż loklau mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Sienkiewicza nr 38 więcej załącznik 
  27. Zarządzenie nr 27/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 czerwca 2009 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej załącznik
  28. Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 czerwca 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 r., więcej załącznik
   29. Zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę w Urzędzie Gminy Malczyce więcej załącznik
  30.

  Zarządzenie nr 30/09  Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Malczyce Regulaminu Pracy więcej załącznik

   regulamin okresowej oceny pracowników - więcej załącznik

  31.

  Zarządzenie nr 31/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Malczyce Regulaminu Pracy więcej załącznik

  regulamin okresowej oceny pracowników - więcej załącznik

  odwołanie od oceny okresowej - więcej załącznik

   32.

  Zarządzenie nr 32/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Malczyce Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy Malczyce więcej załącznik

  regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy - więcej załącznik

   33. Zarządzenie nr 33/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Malczyce więcej załącznik
   34. Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2009 r.więcej załącznik

   

   35. Zarządzenie nr 35/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok więcej załącznik
   36. Zarządzenie nr 36/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaż y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Mazurowice gmina Malczyce więcej załącznik 
   37. Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2009 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego, nieogranicoznego na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Dworcowej 12więcej załącznik
   38. Zarządzenie nr 38/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 41- więcej załącznik 
  39. Zarządzenie nr 39/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2009 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu, ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi i gminie Malczyce więcej załącznik
  40. Zarządzenie nr 40/09  Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2009 r., w sprawie ogłoszenia kolejnego /IV/ przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi i gminie Malczyce więcej załącznik
   41.  Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia III /kolejnego/ przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1-go Maja 47 więcej załącznik 
   42.

   Zarządzenie nr 42/2009 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 rokwięcej załacznik

  załacznik  do zarzadzenia 42/09 - więcej załacznik

  załacznik nr 1 do zarzadzenie 42/09 - wiecej zalacznik

  załącznik nr 2 do zarządzenia 42/09 - więcej załącznik

   43.

  Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 lipca 2009 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy więcej załącznik

  schemat organizacyjny urzędu gminy - więcej załącznik

  44. Zarządzenie nr 44/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 sierpnia 2009 r., w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2009 r., więcej załącznik 
   45. Zarządzenie nr 45/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 września 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości położonej w Malczycach przyul. Traugutta nr 2,4,6 więcej załącznik 
  46. Zarządzenie nr 46/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 września 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 9 więcej załącznik
   47. Zarządzenie nr 47/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 września 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2009 więcej załącznik
   48. Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 września 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszklanego nr 7, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 3 więcej załącznik
   49. Zarządzenie  nr 49/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 września 2009 r., w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 9/05 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 lutego 2005 r., w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Malczyce więcej załącznik
  50. Zarządzenie nr 50/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2009 r.,w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2009 więcej załącznik
   51. Zarządzenie nr 51/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2009 r.,w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009 rok więcej załącznik
   52. Zarządzenie nr 52/09 Wójta gminy Malczyce z dnia 9 października 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 14 więcej załącznik
   53. Zarządzenie nr 53/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 października 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 5a więcej załącznik
   54.

  Zarządzenie nr 54/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 października 2009 r., w sprawie projektu  budżetu Gminy na rok 2010 więcej załącznik

  załącznik nr 1 do zarządzenie nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok -więcej ząłącznik

  załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok -więcej załącznik

  załącznik nr 3 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok -więcej załącznik

  załącznik nr 4 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok -więcej załącznik

  załącznik nr 5 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok -więcej załącznik

  załącznik nr 6 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok -więcej załącznik

  załącznik nr 7 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok -więcej załącznik

  załącznik nr 8 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok -więcej załącznik

  załącznik nr 9 do zarządzenie nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok -więcej załącznik

  załącznik nr 10 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 11 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 12 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 13 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 14 do zarządzenia nr 54/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - więcej załączniki

  mienie komunalne - więcej załącznik

  mienie komunalne opisówka - więcej załącznik

   projekt uchwały rady gminy w sprawie budżetu gminy na 2010 rok więcej załącznik

   55. Zarządzenie nr 55/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 października 2009 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2009 więcej załącznik
  56. Zarządzenie nr 56/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 listopada 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 10  - więcej załącznik
   57. Zarządzenie nr 57/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 listopada 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 8 więcej załącznik
   58. Zarządzenie nr 58/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 listopada 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Ogrodowej więcej załącznik
   59. Zarządzenie nr 59/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 10, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 3 więcej załącznik 
  60. Zarządzenie nr 60/09 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 28 więcej załącznik
   61. Zarządzenie nr 61/09 Wójt Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie  ogłoszenia III (kolejnego) przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Dworcowej 12 więcej załącznik
  62.  Zarządzenie nr 62/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie ogłoszenia IV (kolejnego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 47 więcej załącznik
  63. Zarzazenie nr 63/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 grudnia 2009 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej załącznik
   64. Zarządzenie nr 64/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 grudnia 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonege we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 30 więcej załącznik 
  65. Zarządzenie nr 65/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 grudnia 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11, położonwego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Łąkowej 3 więcej załącznik
  66. Zarządzenie nr 66/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 grudnia 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce ul. Mickiewicza nr 9 więcej załącznik
  67. Zarządzenie nr 67/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 grudnia 2009 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 9 więcej załącznik
   68. Zarzązenie nr 68/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2009 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej załącznik
   69. Zarządzenie nr 69/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2009 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok więcej załącznik
   70. Zarządzenie nr 70/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2009 r., w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji przeklasyfikowania - wybrakowania i przekazania do utylizacji  sprzętu obrony cywilnej znajdującej się w magazynie obrony cywilnej Urzędu Gminy w Malczycach więcej załącznik
   71.  Zarządzenie nr 71/09 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnai 2009 r., zmieniające zarządzenie  Nr 09/08 Wójta Gminy Maczyce z dnia 20 marca 2008 r., w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego więcej załącznik
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 27.04.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 27.04.2016
  Dokument oglądany razy: 835
Gmina Malczyce NIP: 9131501629