K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 14.03.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2016

  1. Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2016 z zakresu: kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia - więcej zalącznik


  2. Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. - więcej zalącznik


  3. Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej zalącznik


  4. Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Dębice Gmina Malczyce - więcej zalącznik


  5. Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w Gminie Malczyce - więcej zalącznik

  Załączniki w wersji doc.:
  Zał. 2. Uchwała z zebrania wiejskiego - więcej zalącznik
  Zał. 3. Lista obcności - więcej zalącznik
  Zał. 4. Protokół - więcej zalącznik
  Zał. 5. Wniosek - więcej zalącznik
  Zał. 6. Wniosek - zmiana zadania - więcej zalącznik
  Zał. 7. Uchwała - zmiana zadania - więcej zalącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości mienia komunlanego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Wąskiej 1 w Malczycach - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunlanego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mylnej 3 w Malczycach - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/2016  Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 luty 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik
  Terminy - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 luty 2016 r. w sprawie uzgodnieia procedury rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Malczycach - więcej załącznik
  Terminy - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/2016  Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 luty 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach d prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w ych sprawach decyzji - więcej załącznik


  11. Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 luty 2016 r. w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotej w Malczycach - więcej załącznik 


  12. Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 luty 2016 r. w sprawie planu szkolenia obronnego Gminy Malczyce w 2016 r. - więcej załącznik 
  Plan - więcej załącznik


  13. Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik
  Wykaz str. 1 -  więcej załącznik
  Wykaz str. 2 - więcej załącznik


  14. Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 14.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 14.03.2016
  Dokument oglądany razy: 882
Gmina Malczyce NIP: 9131501629