K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2010

  1. Zarządzenie Wójta Nr 1/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Kolonia Papierni nr 11- więcej załącznik 


  2. Zarządzenie Wójta Nr 2/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza 19 -  więcej załącznik 


  3. Zarządzenie Wójta Nr 3/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż loklau mieszkalnego nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce przy                  ul. Mickiewicza 8-  więcej załącznik 


  4. Zarządzenie Wójta Nr 4/2010 z dnia 02 lutego 2010 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż loklau mieszkalnego nr 2 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul.Traugutta 9 -  więcej załącznik 


  5. Zarządzenie Wójta Nr 5/2010 z dnia 03 lutego 2010 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych -  więcej załącznik 


  6. Zarządzenie Wójta Nr 6/2010  z dnia 5 lutego 2010 r., w sprawie zatwierdzenia planów dochodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych-  więcej załącznik 


  7. Zarządzenie Wójta Nr 7/2010 z dnia 05 lutego 2010 r.,  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż loklau mieszkalnego nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul.Traugutta 7-  więcej załącznik 


  8. Zarządzenie Wójta Nr 8/2010 z dnia 25 lutego 2010 r., w sprawie przedłożenia sprawozdania w wykonania budżetu Gminy za 2009 rok -  więcej załącznik 

  Sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za 2009 rok -  więcej załącznik 


  9. Zarządzenie Wójta Nr 9/2010 z dnia 08 marca 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta nr 9 -  więcej załącznik 


  10. Zarządzenie Wójta Nr 10/2010 z dnia 08 marca 2010 r.,  w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Mazurowice, gmina Malczyce-  więcej załącznik 


  11. Zarządzenie Wójta Nr 11/2010 z dnia 08 marca 2010 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Malczyce, gmina Malczyce-  więcej załącznik 


  12. Zarządzenie Wójta Nr 12/2010 z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych-  więcej załącznik 


  13. Zarządzenie Wójta Nr 13/2010 z dnia 17 marca 2010 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położnej w obrębie wsi Malczyce, gmina Malczyce -  więcej załącznik 


  14. Zarządzenie Wójta Nr 14/2010 z dnia 1 marca 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości położonej w Malczycach przy ul. Mickiewicza 28 -  więcej załącznik 


  15. Zarzadzenie Wójta Nr 15/2010 z dnia 18 marca 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości połozonej w Malczycach przy ul. Łąkowej nr 3-  więcej załącznik 


  16. Zarządzenie Wójta Nr 16/2010 z dnia 18 marca 2010 r.,w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości położonej w Malczycach przy ul. Szkolnej nr 7 -  więcej załącznik 


  17. Zarządzenie Wójta Nr 17/2010 z dnia 23 marca 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 1 -  więcej załącznik 


  18. Zarządzenie Wójta Nr 18/2010 z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we wsi        i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja nr 5a-  więcej załącznik 


  19. Zarządzenie Wójta Nr 19/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowgo za rok 2009 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach-  więcej załącznik 


  20. Zarządzenie Wójta Nr 20/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi Dębice, przy ul. Szkolnej nr 5 Gmina Malczyce-  więcej załącznik 


  21. Zarządzenie Wójta Nr 21/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Dębice, gmina Malczyce-  więcej załącznik 


  22. Zarządzenie Wójta Nr 22/2010 z dnia 29 kwietnia  2010 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2010 -  więcej załącznik 


  23. Zarządzenie Wójta Nr 23/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r., w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 1 maja 2010 r.-  więcej załącznik 


  24. Zarządzenie Wójta Nr 24/2010 z dnia 7 maja 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi Dębice, przy ul. Szkolnej nr 5, gmina Malczyce-  więcej załącznik 


  25. Zarządzenie Wójta Nr 25/2010 z dnia 10 maja 2010 r., w sprawie przyznania wyróżninia Janina Jachymska - medal -  więcej załącznik 


  26. Zarządzenie Wójta Nr 26/2010 z dnia 14 maja 2010 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r.-  więcej załącznik 


  27. Zarządzenie Wójta Nr 27/2010 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Malczyce-  więcej załącznik 


  28. Zarządzenie Wójta Nr 28/2010 z dnia 2010 r., w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach domowych przez powódź, która wystąpiła na terenie gminy Malczyce-  więcej załącznik 


  29. Zarządzenie Wójta Nr 29/2010 z dnia 31 maja 2010 r., w sprawie ogłoszenia III kolejnego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. 1 Maja 5 a -  więcej załącznik 


  30. Zarządzenie Wójta Nr 30/2010 z dnia 31 maja 2010 r., w sprawie ogłoszenia III przetargu, ustnego, nieograniczoego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Mazurowice gmina Malczyce-  więcej załącznik 


  31. Zarządzenie Wójta Nr 31/2010 z dnia 31 maja 2010 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2010-  więcej załącznik 


  32. Zarządzenie Wójta Nr 32/2010 z dnia 01 czerwca 2010 r., w sprawie powołania obwodowych komisji wybranych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 20 czerwca 2010 r.-  więcej załącznik 


  33. Zarządzenie Wójta Nr 33/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r., w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w skutek powodzi w maju 2010 w gminie Malczyce-  więcej załącznik 


  34. Zarządzenie Wójta Nr 34/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r., w sprawie odwołania stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Malczyce-  więcej załącznik 


  35. Zarządzenie Wójta Nr 35/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego we wsi Dębice, ul. Długa nr 30, gmina Malczyce-  więcej załącznik 


  36. Zarządzenie Wójta Nr 36/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego we wsi i gminie Malczyce przy            ul. Dworcowej 12 -  więcej załącznik 


  37. Zarządzenie Wójta Nr 37/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego r 4 położonego we wsi i gminie Malczyce przy              ul. Sienkiewicza nr 14 -  więcej załącznik 


  38. Zarządzenie Wójta Nr 38/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2010 -  więcej załącznik 


  39. Zarządzenie Wójta Nr 39/2010 z dnia 13 lipca 2010 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położnej we wsi i gminie Malczyce-  więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  40. Zarządzenie Wójta Nr 40/2010 z dnia 20 lipca 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego we wsi i gminie Malczyce przy                ul. Sienkiewicza 42 -  więcej załącznik 


  41. Zarządzenie Wójta Nr 41/2010 z dnia 21 lipca 2010 r., w sprawie ogłoszenia              IV /kolejnego/ przetargu, ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Mazurowice, gmina Malczyce-  więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  42. Zarządzenie Wójta Nr 42/2010 z dnia  28 lipca 2010 r., w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.-  więcej załącznik 

  załącznik do zarządzenie wójta nr 42/2010 -  więcej załącznik 


  43. Zarządzenie Wójta Nr 43/2010 z dnia 28 lipca 2010 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.-  więcej załącznik 


  44. Zarządzenie Wójta Nr 44/2010 z dnia 28 lipca 2010 r., w sprawie określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie do podręczników szkolnych -  więcej załącznik 


  45. Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 września 2010 r., w sprawie powołania Komisji do przejęcia mienia od Stowarzyszenia „Wspólna Szkoła” w Wilczkowie na rzecz Gminy Malczyce -  więcej załącznik 


  46. Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 września 2010 r., w sprawie przekazania przez Gminę Malczyce mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie „Wspólnej Szkoły” w Wilczkowie dla Szkoły Podstawowej w Malczycach -  więcej załącznik 


  47. Zarządzenie Nr 47/ 2010 Wójta Gminy MALCZYCE z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego we wsi Mazurowice, przy ul. Kolejowej nr 19, gmina Malczyce -  więcej załącznik 


  48. Zarządzenie Nr 48/ 2010 Wójta Gminy MALCZYCE z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego we wsi Mazurowice, przy ul. Kolejowej nr 19, gmina Malczyce -  więcej załącznik 


  49. Zzarządzenie Nr 49 / 2010 Wójta Gminy MALCZYCE z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3, położonego we wsi Mazurowice, przy ul. Kolejowej nr 19, gmina Malczyce-  więcej załącznik 


  50. Zarządzenie Nr 50 / 2010 Wójta Gminy MALCZYCE z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4, położonego we wsi Mazurowice, przy ul. Kolejowej nr 19, gmina Malczyce-  więcej załącznik 


  51. Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy MALCZYCE z dnia 20 września 2010 r.            w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8, położonego                  w Malczycach, przy ul. Traugutta 24, gmina Malczyce -  więcej załącznik 


  52. Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy MALCZYCE z dnia 29 września 2010 r.            w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego                  w Malczycach, przy ul. Łąkowej 3, gmina Malczyce-  więcej załącznik 


  53. Zarządzenie Wójta Nr 53/2010 z dnia 30 września 2010 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2010-  więcej załącznik 


  54. Zarządzenie Wójta Nr 54/2010 z dnia 5 października 2010 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych połoźonych w obrębie Chomiąża i Malczyce gmina Malczyce na rzecz PKP - Polskie Linie Kolejowe S.A -  więcej załącznik 


  55. Zarządzenie Wojta Nr 55/2010 z dnia 12 października 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w Malczycach, przy                 ul. Mickiewicza nr 10, gmina Malczyce -  więcej załącznik 


  56. Zarządzenie Wójta Nr 56/2010 z dnia 12 października 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Malczycach, przy ul. Kolonia Papierni nr 4, gmina Malczyce -  więcej załącznik


  57. Zarządzenie Wójta Nr 57/2010 z dnia 22 października 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego  w Malczycach, przy ul. Kolonia Papierni nr 4 gmina Malczyce-  więcej załącznik 


  58. Zarządzenie Wójta Nr 58/2010 z dnia 25 października 2010 r., w sprawie II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mickiewicza nr 8 -  więcej załącznik 


  59. Zarządzenie Wójta Nr 59/2010 z dnia 25 października 2010 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (użytkowego) nr 2, położonego we wsi Dębice, ul. Długa nr 30, gmina Malczyce -  więcej załącznik 


  60. Zarządzenie Wójta Nr 60/2010 z dnia 28 października 2010 r., w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Malczyce zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.-  więcej załącznik 


  61. Zarządzenie Wójta Nr 61/2010 z dnia 29 października 2010 r., w sprawie projektu wieleletniej prognozy finansowej i projektu budżetu gminy Malczyce na rok 2011-  więcej załącznik 

  projekt uchwały -  więcej załącznik  

  załącznik nr 1 do zarządzenia -  więcej załącznik 

  załącznik nr 2 do zarządzenia -  więcej załącznik 

  załącznik nr 6 do zarządzenia -  więcej załącznik 

  załącznik nr 7 do zarządzenia - więcej załącznik 

  załącznik nr 8 do zarządzenia -  więcej załącznik 

  Uchwała Nr IV/230/2010 Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2010 r., w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2011 -  więcej załącznik 

  Uchwała Nr IV/231/2010 Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2010 r., w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Malczyce przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej  na rok 2011 -  więcej załącznik 

  Uchwała Nr IV/233/2010 Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2010 r., w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej  prognozy finansowej gminy Malczyce przedstawionej wraz z projektami uchwały budżetowej na rok 2011 -  więcej załącznik 


  62. Zarządzenie Wójta Nr 62/2010 z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Malczyce-  więcej załącznik 


  63. Zarządzenie Wójta Nr 63/2010 z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  w Malczycach gmina Malczyce-  więcej załącznik 


  64. Zarządzenie Wójta Nr 64/2010 z dnia 23 listopada 2010 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.-  więcej załącznik 


  65. Zarządzenie Wójta Nr 65/2010 z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2010 r.- więcej załącznik 


  66. Zarządzenie Wójta Nr 66/2010 z dnia 6 grudnia  2010 r., w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2011-  więcej załącznik 


  67. Zarządzenie Wójta Nr 67/2010 z dnia 10 grudnia  2010 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2010 r.-  więcej załącznik 


  68. Zarządzenie Wójta Nr 68/2010 z dnia 27 grudnia  2010 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji -  więcej załącznik 


  69. Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany instrukcji archiwizacyjnej obowiązującej w Urzędzie Gminy Malczyce -  więcej załącznik 


  70. Zarządzenie Nr 70/2010 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok -  więcej załącznik 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 09.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 09.03.2016
  Dokument oglądany razy: 2846
Gmina Malczyce NIP: 9131501629